Print Thứ Tư, 31/08/2022 06:15 Gốc

Hội Nông dân phường Bàng La, quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng vừa ra mắt Tổ hợp tác trồng táo Bàng La và được tiếp cận nguồn vốn 300 triệu đồng từ Quỹ Hỗ trợ nông dân thành phố Hải Phòng.

Theo đó, Tổ hợp tác trồng táo Bàng La được ra mắt với 10 thành viên. Để góp phần tạo điều kiện cho Tổ hợp tác trồng táo Bàng La hoạt động có hiệu quả, sau thời gian được thẩm định và hoàn tất hồ sơ theo quy định, Hội Nông dân TP Hải Phòng quyết định cho Dự án trồng táo của Tổ hợp tác nêu trên gồm 10 thành viên vay 300 triệu đồng trong vòng 2 năm, từ nguồn vốn của Quỹ Hỗ trợ nông dân TP Hải Phòng.

Tổ hợp tác trồng táo phường Bàng La ra mắt.

Bà Nguyễn Thị Thoa, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nông dân TP.Hải Phòng đề nghị, trong quá trình thực hiện Dự án, Hội Nông dân quận Đồ Sơn chỉ đạo Hội Nông dân phường Bàng La thực hiện tốt các nội dung hợp đồng uỷ quyền giữa Quỹ Hỗ trợ nông dân thành phố với Hội Nông dân phường; thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động của Tổ hợp tác, cũng như việc thực hiện nghiêm nghĩa vụ của Người vay đã quy định rõ trong Hợp đồng vay vốn nhằm đảm bảo để Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp thực sự là công cụ thiết thực vận động xây dựng các mô hình sản xuất tiên tiến và phát triển hội viên mới, tiến tới tổ chức thực hiện dự án sản xuất theo chuỗi giá trị.

Bà Nguyễn Thị Thoa, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nông dân TP.Hải Phòng phát biểu tại Lễ ra mắt Tổ hợp tác trồng táo Bàng La.

Về phía địa phương tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện cho Dự án gồm 10 hộ vay thực hiện Dự án có hiệu quả; phối hợp với Hội Nông dân phường, quận kịp thời thông báo những vấn đề phát sinh đột xuất.

Đối với 10 hộ được vay vốn, sau khi tiếp cận được nguồn vốn đề nghị các thành viên thực hiện Dự án sử dụng ngay nguồn vốn từ Quỹ Hỗ trợ nông dân đúng mục đích đã cam kết, đạt được hiệu quả cao, bảo toàn được tiền vay, nộp phí và gốc tiền vay đúng kỳ hạn.

Phó Chủ tịch Hội Nông dân Nguyễn Thị Thoa cũng đánh giá và ghi nhận, Tổ hợp tác trồng táo Bàng La được thành lập và ra mắt không chỉ là quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu công tác Hội năm 2022 của Hội Nông dân quận Đồ Sơn, Hội Nông dân phường Bàng La, mà còn là sự quan tâm của lãnh đạo phường Bàng La đối với việc chỉ đạo phát triển kinh tế ở địa phương.

Trần Phượng

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Hải Phòng: Hội Nông dân phường Bàng La ra mắt tổ hợp tác trồng táo
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác