Print Thứ Tư, 01/04/2020 18:13 Gốc

Căn cứ Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chốn dịch Covid-19, Chỉ thị số 27-CT/TU ngày 31/3/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc thực hiện Lời kêu gọi của Tổng bí thu, Chủ tịch nước và Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19;

Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 744/SGDĐT-VP ngày 01/4/2020 về việc xin ý kiến cho học sinh tiếp tục nghỉ học từ ngày 6/4/2020 đến khi có thông báo mới nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19,

Ủy ban nhân dân thành phố có ý kiến như sau:

1. Đồng ý để nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo cho phép trẻ em mầm non, học sinh tiểu học, học sinh THCS, học sinh THPT và học viên giáo dục thường xuyên tiếp tục nghỉ học từ 6/4/2020 đến khi có thông báo mới.

2. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo:

– Chỉ đạo các nhà trường tiếp tục thực hiện nghiem quy trình phòng, chống Covid-19, bảo đảm an toàn trường học theo hướng dẫn của Bộ Y tế và của Bộ Giáo dục và Đào tạo; tăng cường kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các trường học.

– Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Hướng dẫn dạy học qua Internet, trên truyền hình đối với cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên trong thời gian học sinh nghỉ học ở trưởng vì Covid-19 năm học 2019-2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– Chủ đồng phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng triển khai thực hiện dạy học trên truyền hình cho học sinh trong thời gian nghỉ học do dịch Covid-19.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Hải Phòng: Học sinh tiếp tục nghỉ học từ ngày 6/4/2020 đến khi có thông báo mới
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác