Print Thứ Hai, 13/09/2021 18:03 Gốc

HĐNĐ TP. Hải Phòng đã ban hành Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND quy định một số mức hỗ trợ thực hiện Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 8.9.2020 của Chính phủ về chính sách phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn TP. Hải Phòng.

Theo Nghị quyết của HĐND TP. Hải Phòng, cơ sở giáo dục mầm non độc lập ở địa bàn có khu công nghiệp thuộc loại hình dân lập, tư thục (bao gồm: trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ, lớp mầm non độc lập, lớp mẫu giáo độc lập, nhóm trẻ độc lập) đã được cấp có thẩm quyền cấp phép thành lập theo đúng quy định có từ 30% trẻ em là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp được hỗ trợ trang bị cơ sở vật chất 1 lần là 50 triệu đồng/cơ sở.

Trẻ em đang học tại các cơ sở giáo dục mầm non thuộc loại hình dân lập, tư thục đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép thành lập và hoạt động theo đúng quy định có cha hoặc mẹ hoặc người chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em là công nhân, người lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp được doanh nghiệp ký hợp đồng lao động theo quy định được hỗ trợ 200.000 đồng/trẻ/tháng.

Giáo viên mầm non đang làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non thuộc loại hình dân lập, tư thục đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép thành lập và hoạt động theo quy định ở địa bàn có khu công nghiệp (bảo đảm những điều kiện có trình độ chuẩn đào tạo chức danh giáo viên mầm non theo quy định; Có hợp đồng lao động với người đại diện theo pháp luật của cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục; Trực tiếp chăm sóc, giáo dục trẻ tại nhóm trẻ/lớp mẫu giáo có từ 30% trẻ em là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp) được hỗ trợ 1.000.000 đồng/tháng.

Nghị quyết được HĐNĐ TP. Hải Phòng khóa XVI kỳ họp thứ 2 thông qua, có hiệu lực từ 22.8.2021.

Đặng Luân

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Hải Phòng hỗ trợ 200.000 đồng/tháng trẻ mầm non con CNLĐ khu công nghiệp
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác