Print Thứ Sáu, 20/11/2020 13:17 Gốc

Sáng 20-11, Đoàn kiểm tra của Bộ Nội vụ do đồng chí Nguyễn Duy Thăng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ làm Trưởng đoàn làm việc với UBND thành phố về việc thực hiện các quy định về tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế và tinh giản biên chế. Tiếp và làm việc với đoàn kiểm tra, về phía thành phố có đồng chí: Lê Anh Quân, Phó chủ tịch Thường trực UBND thành phố; cùng dự họp có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, quận, huyện.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng phát biểu tại cuộc kiểm tra.
Đồng chí Lê Anh Quân, Phó chủ tịch Thường trực UBND thành phố trao đổi, báo cáo các nội dung tại cuộc làm việc.

Về tổ chức bộ máy hành chính cấp thành phố, thành phố có 21 đơn vị. Đến 30-10-2020, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố và Ban Quản lý Khu Kinh tế sắp xếp giảm 19 phòng, chi cục và tương đương so với năm 2015. Về cấp huyện hiện có 167 phòng (giảm 6 phòng so với năm 2015). Đối với công tác sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập thành phố giảm 98 đơn vị so với năm 2015, còn 910 đơn vị; có 9 xã, phường thực hiện sáp nhập, giảm 6 xã, phường. Thực hiện tinh giản biên chế, thành phố Hải Phòng triển khai nghiêm túc, bảo đảm đến năm 2021 sẽ giảm 10% số biên chế theo quy định. Thành phố ban hành quyết định phê duyệt thực hiện thí điểm mô hình tổ chức theo Kết luận 34 KL/TW, thực hiện 4 mô hình cơ quan hợp nhất tại 6 quận, huyện: Hồng Bàng, Dương Kinh, Kiến An, An Dương, An Lão và Kiến Thụy… Tại cuộc kiểm tra, thành phố nêu khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện việc sắp xếp, tổ chức bộ máy cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập; tinh giản biên chế và thực hiện thí điểm mô hình tổ chức theo Kết luận 34.

Quang cảnh cuộc làm việc.

Phát biểu kết luận cuộc kiểm tra, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng đề nghị: Thành phố Hải Phòng cần tiếp tục rà soát, đánh giá việc tổ chức bộ máy bảo đảm phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội thành phố thời gian tới; chỉ đạo, thực hiện nghiêm yêu cầu tinh giản biên chế hằng năm gắn với xây dựng vị trí việc làm, người làm việc và cơ cấu đội ngũ cán bộ, công chức; thực hiện sắp xếp số lượng biên chế trong các đơn vị sự nghiệp đúng chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên. Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng đề nghị: thành phố tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành, quận, huyện đẩy mạnh thực hiện chủ trương tinh giản biên chế, chỉ đạo sắp xếp các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện theo lộ trình, kế hoạch xây dựng… Với những vướng mắc, kiến nghị, đề xuất của UBND thành phố Hải Phòng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ ghi nhận, tiếp thu và giao các bộ phận liên quan tổng hợp, trình Chính phủ xem xét, giải quyết.

T­ại cuộc kiểm tra, lãnh đạo UBND thành phố ghi nhận ý kiến chỉ đạo, góp ý của Đoàn công tác và mong muốn Bộ Nội vụ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ thành phố Hải Phòng trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, xây dựng vị trí việc làm, biên chế và tinh giản biên thời gian tới đáp ứng đúng quy định và yêu cầu nhiệm vụ thực tiễn của thành phố./.

VĂN CƯỜNG

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Hải Phòng giảm 25 đơn vị cấp phòng thuộc sở, ngành, địa phương
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác