Print Thứ Bảy, 26/01/2019 16:49

Từ
ngày 1-1-2018, thành phố điều chỉnh giảm mức thu phí đối với hàng lỏng, hàng
rời từ 20.000 đồng/tấn xuống mức 16.000 đồng/tấn (giảm 20%).

Theo
đó, ngày 8-12-2017, HĐND TP ban hành Nghị quyết số 24/2017/NQ-HĐND sửa đổi Điểm
c, khoản 3, điều 1 Nghị quyết số 148/2016/NQ-HĐND ngày 13-12-2016 về mức thu
phí đối với hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu là hàng lỏng, hàng rời và có hiệu lực
từ ngày 1-1-2018.

Trong
đó, điều chỉnh giảm mức thu phí đối với hàng lỏng, hàng rời từ 20.000 đồng/tấn
xuống mức 16.000 đồng/tấn (giảm 20%). Các nội dung khác tiếp tục thực hiện theo
Nghị quyết số 148/2016/NQ-HĐND ngày 13-12-2016 của HĐND TP.

Để
thực hiện việc thu phí sử dụng công trình, kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ,
tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển Hải Phòng đạt hiệu quả,
UBND TP ban hành văn bản số 9252 về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số
24/2017/NQ-HĐND ngày 8-12-2017 của HĐND TP Hải Phòng giao các cơ quan, đơn vị
có liên quan triển khai một số nhiệm vụ cụ thể sau.

UBND
quận Hải An là đơn vị thu phí, phối hợp với Sở Thông tin truyền thông cùng các
cơ quan báo chí (Đài Phát thanh và truyền hình Hải Phòng, Báo Hải Phòng, Báo An
ninh Hải Phòng, Cổng thông tin điện tử thành phố), Cục Hải quan Hải Phòng, Cảng
vụ Hàng hải Hải Phòng; các doanh nghiệp kinh doanh cảng biển trên địa bàn thành
phố triển khai công tác tuyên truyền đến các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân
liên quan về việc tổ chức thu phí theo quy định.

Bên
cạnh đó, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện thu phí theo đúng quy
định tại Nghị quyết số 148/2016/NQ-HĐND, Nghị quyết số 24/2017/NQ-HĐND của HĐND
TP và Quyết định số 1637/QĐ-UBND ngày 27-6-2017 của UBND TP ban hành Quy chế
thực hiện thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện
ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển Hải Phòng. Tổ chức triển khai
thực hiện bảo đảm thu đúng, thu đủ, quản lý và sử dụng tiền thu phí theo quy
định.

Giao
Sở Tài chính chủ trì cùng các ngành chức năng có liên quan hàng tháng tổ chức
kiểm tra công tác thu phí để rút kinh nghiệm, hướng dẫn cơ quan thu phí, thường
xuyên báo cáo UBND TP kết quả thực hiện.

Cục
Hải quan Hải Phòng, Cục Thuế thành phố, Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng, các doanh
nghiệp kinh doanh cảng biển trên địa bàn thành phố hỗ trợ, tạo điều kiện tối đa
để UBND quận Hải An thực hiện nhiệm vụ thu phí theo quy định.

 

(An ninh Hải Phòng 11/01/2018)

 

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Hải Phòng giảm 20% mức phí hàng lỏng, hàng rời
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác