Print Thứ Sáu, 13/01/2023 16:48 Gốc

Thực hiện nội dung văn bản 8745/UBND-XD2 ngày 12/11/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thực hiện đóng cửa và di chuyển nghĩa trang Ninh Hải, mở rộng nghĩa trang Phi Liệt và đấu giá quyền sử dụng đất lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Nhà tang lễ tại cơ sở 2 Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp.

Ngày 16/11/2021, Sở Xây dựng đã có Văn bản số 5338/SXD-HTKT gửi tới các Sở, ngành, đơn vị thông báo thông báo rộng rãi tới toàn thể người dân trên địa bàn thành phố về việc dừng thực hiện hung táng, cát táng tại nghĩa trang Ninh Hải.

Ngày 20/12/2022, Sở Xây dựng có văn bản số 5652/SXD-HTKT gửi Công ty Cổ phần Phục vụ mai táng thực hiện việc dừng thực hiện cát táng tại nghĩa trang Ninh Hải từ ngày 01/01/2023.

Để đảm bảo thông tin việc dừng thực hiện cát táng tại nghĩa trang Ninh Hải được người dân trên địa bàn thành phố được biết. Sở Xây dựng đề nghị các cơ quan đơn vị phối hợp thực hiện nội dung sau:

1. Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân các quận, huyện; Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng, Báo An ninh Hải Phòng, Báo Hải Phòng thông báo rộng rãi tới toàn thể người dân trên địa bàn thành phố, địa bàn quản lý nội dung: Dừng thực hiện cát táng tại nghĩa trang Ninh Hải từ ngày 01/01/2023.

2. Công ty Cổ phần Phục vụ mai táng Hải Phòng phối hợp với các Sở, ngành, cơ quan, đơn vị nêu trên thực hiện theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân
thành phố.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Hải Phòng dừng thực hiện cát táng tại nghĩa trang Ninh Hải từ ngày 01/01/2023
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác