Print Thứ Ba, 31/03/2020 14:06 Gốc

Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 thành phố vừa có chỉ đạo dừng hoạt động kinh doanh xổ số, đặt cược, trò chơi điện tử có thưởng, casino và đánh giầy, bán hàng rong trên địa bàn thành phố đến ngày 15/4/2020.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 trên thế giới và Việt Nam, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Tài chính về việc tạm dừng hoạt động kinh doanh xổ số, đặt cược, trò chơi điện tử có thưởng và casino, Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 thành phố có ý kiến chỉ đạo cụ thể như sau:

Dừng ngay hoạt động kinh doanh xổ số, đặt cược, trò chơi điện tử có thưởng, casino và đánh giầy, bán hàng rong trên địa bàn thành phố đến hết ngày 15/4/2020.

Giao UBND các quận, huyện phối hợp với các Sở, ngành liên quan thông báo đến các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân kin doanh xổ số, đặt cược, trò chơi điện tử có thưởng, casino và các cá nhân khác có liên quan thực hiện.

Yêu cầu các Sở, ngành: Tài chính, Văn hóa và Thể thao, Du lịch, Kế hoạch và Đầu tư, LĐTB&XH, Công an thành phố; UBND các quận, huyện, xã, phường, thị trấn căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chỉ đạo trên của UBND thành phố.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Hải Phòng: Dừng hoạt động kinh doanh xổ số, đặt cược, trò chơi điện tử có thưởng, casino và đánh giầy, bán hàng rong đến ngày 15/4/2020
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác