Print Thứ Tư, 15/04/2020 16:48 Gốc

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương vừa ban hành Quyết định về việc cấp giấy chứng nhận năng lực xét nghiệm khẳng định vi rút SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật realtime RT-PCR cho Trung tâm Y tế dự phòng Hải Phòng. Quyết định có hiệu lực thi hành và có giá trị 3 năm kể từ ngày ký.

Quyết định được ban hành căn cứ theo quy trình “Đánh giá cấp giấy chứng nhận năng lực xét nghiệm xác định vi sinh gây bệnh cho các phòng xét nghiệm vi sinh” theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương; căn cứ vào biên bản đánh giá năng lực xét nghiệm xác định vi rút SARS-CoV-2 của Trung tâm Y tế dự phòng Hải Phòng ngày 2/4/2020 và báo cáo thẩm xét hành động khắc phục ngày 07/4/2020 của Trung tâm Y tế dự phòng Hải Phòng.

Trung tâm Y tế dự phòng Hải Phòng có trách nhiệm thực hiện, duy trì năng lực xét nghiệm khẳng định vi rút SARS-CoV-2 và chịu sự giám sát hàng năm của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương.

V.H.N

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Hải Phòng đủ năng lực xét nghiệm khẳng định vi rút SARS-CoV-2
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác