Print Thứ Ba, 02/04/2019 12:40

Sáng 1-4, cùng cả nước, Hải Phòng đồng loạt ra quân tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Các đồng chí Trưởng ban, Phó ban chỉ đạo thành phố tham dự lễ ra quân tại quận Ngô Quyền, huyện Vĩnh Bảo, huyện Thủy Nguyên.

Tại phường Lạc Viên (quận Ngô Quyền), đồng chí Lê Khắc Nam, Phó chủ tịch UBND thành phố, Trưởng BCĐ thành phố về tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 dự và phát biểu chỉ đạo. Đồng chí nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trong thực hiện các chiến lược phát triển KTXH của đất nước và thành phố. Đồng chí ghi nhận và biểu dương sự chủ động trong công tác chuẩn bị thực hiện tổng điều tra từ cấp thành phố tới các địa phương  và yêu cầu BCĐ thành phố, các quận huyện tập trung cao công việc này, bảo đảm thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác, khách quan.

Cụ thể, Thường trực, BCĐ thành phố thực hiện tốt vai trò chủ trì, hướng dẫn phương án, kế hoạch để thực hiện thống nhất trên toàn thành phố; bảo đảm đầy đủ và kịp thời vật tư, văn phòng phẩm, trang thiết bị cho cuộc điều tra. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình điều tra; làm tốt công tác tuyên truyền tới toàn thể nhân dân để cùng phối hợp thực hiện; nâng cao tinh thần trách nhiệm và kỹ năng nghiệp vụ của các tổ trưởng và điều tra viên…

Đoàn giám sát và điều tra viên xuống các hộ dân để thực hiện điều tra dân số và nhà ở tại phường Lạc Viên, quận Ngô Quyền.

Thực hiện Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, toàn thành phố huy động 1462 người tham gia Ban chỉ đạo các cấp; hơn 2300 điều tra viên và tổ trưởng; tiến hành điều tra ghi phiếu ở 4284 địa bàn với hơn 590.000 hộ dân. Trong đó, 802 hộ đăng ký cung cấp thông tin trên Internet. Thời gian thu thập thông tin của cuộc tổng điều tra là 25 ngày, bắt đầu từ ngày 1- 4- 2019. Kết quả sơ bộ được công bố vào tháng 7 – 2019, kết quả điều tra mẫu được công bố vào quý 4 năm 2019, kết quả điều tra toàn bộ được công bố vào quý 2 năm 2020. Các báo cáo phân tích chuyên đề công bố vào quý 4 năm 2020.

Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 (tổng điều tra) nhằm thu thập thông tin cơ bản về dân số và nhà ở phục vụ công tác nghiên cứu, phân tích quá trình phát triển dân số và nhà ở trên toàn bộ lãnh thổ nước Việt Nam; đáp ứng nhu cầu thông tin đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2011 – 2020 và xây dựng chiến lược và các kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2021 – 2030; giám sát các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc mà Chính phủ Việt Nam đã cam kết; cung cấp thông tin phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu tổng hợp về dân số…

Các điều tra viên thu thập, kiểm tra, xác minh thông tin dân số và nhà ở các hộ dân phường Lạc Viên, quận Ngô Quyền trong ngày đầu ra quân. 

Nội dung điều tra, bao gồm: thông tin chung về dân số; tình trạng di cư; trình độ học vấn và trình độ chuyên môn kỹ thuật; tình trạng khuyết tật; tình trạng hôn nhân; mức độ sinh, chết và phát triển dân số; tình hình đăng ký khai sinh của trẻ em; tình hình lao động – việc làm; thực trạng về nhà ở; điều kiện sinh hoạt cơ bản của hộ dân cư.

H.Thanh – Báo Hải Phòng

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Hải Phòng đồng loạt ra quân tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác