Print Thứ Bảy, 26/01/2019 19:00

Với tư duy đổi mới, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, Hải Phòng đang tận dụng những lợi thế của thành phố cảng biển để đạt được những bước phát triển đột phá, toàn diện với tốc độ tăng trưởng kinh tế cao trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế. Xung quanh vấn đề này, phóng viên có cuộc trao đổi với Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban Chỉ đạo Hội nhập quốc tế thành phố Nguyễn Văn Thành.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Thành phát biểu tại Hội thảo “Hải Phòng trong tương lai phát triển kinh tế cảng thông minh và kinh tế tuần hoàn – cách tiếp cận Hà Lan”

PV: Trong những năm qua, thành phố Hải Phòng tập trung hoàn thành các nhiệm vụ quan trọng và đạt được những kết quả đáng khích lệ, trở thành một thành phố phát triển, xin ông có thể nói rõ hơn về điều này?

Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Thành: Hải Phòng là một trong 5 thành phố trực thuộc Trung ương, là một trong 3 cực tăng trưởng quan trọng của vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ, là “cửa ngõ” ra biển của các tỉnh phía Bắc, là trọng điểm trong kế hoạch phát triển hai hành lang và một vành đai kinh tế giữa Việt Nam với Trung Quốc… Với quyết tâm đưa Hải Phòng bước vào thời kỳ phát triển mới, thực hiện thành công Nghị quyết số 32 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XV đã xác định một trong những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đột phá là: “Xây dựng và phát triển Hải Phòng thành trung tâm dịch vụ lớn, có sức cạnh tranh cao”.

Từ sau Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XV tới nay, được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Trung ương, cùng những biện pháp đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, kinh tế – xã hội thành phố Hải Phòng đã có những bước phát triển vượt bậc, toàn diện với nhiều đột phá mới trên các lĩnh vực kinh tế – xã hội, an ninh quốc phòng. Hải Phòng đã xác lập được vị trí một thành phố cảng, công nghiệp hiện đại; một trong những trung tâm công nghiệp, dịch vụ lớn của cả nước; một cực tăng trưởng quan trọng của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ; một trọng điểm phát triển kinh tế biển của cả nước.

Quy mô kinh tế được mở rộng; kinh tế tăng trưởng tương đối cao. Tốc độ tăng GRDP bình quân hàng năm của thành phố đạt 9,07%/năm trong giai đoạn 2011 – 2015, năm 2016 đạt tốc độ tăng 11% so với năm 2015, đặc biệt năm 2017 tăng 14,01%, năm 2018 ước đạt 16,25% so cùng kỳ (cao nhất từ trước đến nay, cao nhất cả nước, phản ánh sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế thành phố. Cơ cấu kinh tế thành phố chuyển dịch theo hướng tăng dần và cơ bản được duy trì theo đúng hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát huy được tiềm năng, lợi thế của thành phố. Nền kinh tế thành phố xuất hiện nhiều ngành, lĩnh vực mới.

Năng lực cạnh tranh của thành phố và doanh nghiệp trên địa bàn được cải thiện, tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu, chuỗi sản xuất trong nước, một số ngành có đóng góp tích cực, giữ vai trò đầu tàu cả nước và cấp vùng. Hợp tác, liên kết về phát triển kinh tế trong và ngoài nước được tăng cường đáng kể, không gian kinh tế ngày càng mở rộng, độ mở nền kinh tế thành phố ngày càng lớn.

Huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển có bước chuyển biến mới, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội không ngừng tăng trưởng. Giai đoạn 2011-2015 tổng vốn đầu tư toàn xã hội huy động trên địa bàn đạt 206.694 tỷ đồng, tăng bình quân 8,81%/năm, chiếm hơn 40% GRDP. Năm 2016, tổng vốn đầu tư đạt khoảng 56.382,6 tỷ đồng, tăng 14,91% so với năm 2015. Đến năm 2018, tổng mức đầu tư toàn xã hội ước đạt 96.435,9 tỷ đồng tạo sự khởi sắc trong phát triển kinh tế, xã hội, đô thị của thành phố. Thu hút khách du lịch năm 2018 tăng đột biến, ước đạt trên 7,79 triệu lượt, tăng 16,18 %, vượt mục tiêu kế hoạch

5 năm 2016 – 2020 (mục tiêu đến năm 2020 đạt 7,5 triệu lượt khách). Thu ngân sách nhà nước, đặc biệt là thu nội địa là nguồn lực quan trọng đầu tư phát triển kinh tế-xã hội của thành phố trong giai đoạn vừa qua. Thu nội địa năm 2018 ước đạt 24.365 tỷ đồng, tăng 8,21% so với cùng kỳ năm 2017, bằng 107% dự toán pháp lệnh Trung ương giao. Giá trị kim ngạch xuất khẩu của thành phố hàng năm đều tăng cao. Năm 2017, kim ngạch xuất khẩu Hải Phòng đạt 6.524,4 triệu USD, tăng 22,18% so với năm 2016. Trong đó: khối kinh tế Trung ương ước đạt 115,6 triệu USD; khối kinh tế địa phương ước đạt 1.637,1 triệu USD; khối kinh tế có vốn ĐTNN ước đạt 4.557,6 triệu USD chiếm 70% tổng kim ngạch năm 2017. Với đà tăng trưởng hiện nay, năm 2018 kim ngạch xuất khẩu của Hải Phòng ước đạt 8.191,4 triệu USD, tăng 25,55% so với năm 2017. Cơ cấu sản phẩm xuất khẩu có chuyển biến tích cực, số lượng doanh nghiệp tham gia xuất khẩu tăng nhanh, thị trường xuất khẩu hàng hóa tiếp tục được mở rộng, với trên 130 quốc gia và vùng lãnh thổ như: Nhật Bản, Mỹ,  Hàn quốc, EU, Trung Quốc, Đài loan, Hồng Kông và Asean.

Với hệ thống hạ tầng kinh tế – xã hội phát triển, Hải Phòng là đầu mối giao thông quan trọng, cửa chính ra biển của các tỉnh phía Bắc trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế. Hệ thống cảng biển ngày càng phát triển và đồng bộ với sự ra đời của Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng (cảng nước sâu tại Lạch Huyện), góp phần đưa sản lượng hàng hóa qua cảng tăng trưởng mạnh mẽ (năm 2018 ước đạt trên 109 triệu tấn) chiếm thị phần lớn trong hệ thống cảng biển cả nước. Hệ thống đường bộ hiện đại kết nối với các tỉnh phía bắc và khu vực Tây Nam Trung Quốc bằng đường cao tốc. Cảng hàng không quốc tế Cát Bi kết nối với hệ thống sân bay trong nước và một số quốc gia trong khu vực, đưa Hải Phòng đến với thế giới nhanh hơn.

Trong những năm qua, Hải Phòng có sự phát triển đột phá, toàn diện, môi trường đầu tư được cải thiện mạnh mẽ, luôn được xác định là địa phương có môi trường đầu tư hấp dẫn nhất, trở thành điểm sáng của cả nước về phát triển kinh tế và thu hút đầu tư; một làn sóng đầu tư mới của các nhà đầu tư trong và ngoài nước đã đến với thành phố Hải Phòng với nguồn vốn đầu tư hàng nghìn tỷ đồng đầu tư vào các lĩnh vực kinh tế – xã hội. Đến nay, trên địa bàn thành phố có sự hiện diện của các nhà đầu tư trong nước có tiềm lực, kinh nghiệm lớn như: Vingroup, Sun Group,  Him Lam, FLC… đang triển khai nhiều dự án lớn trong các lĩnh vực kinh tế xã hội …

PV: Xin ông cho biết những hành động trong việc kết nối chính quyền địa phương với người dân và doanh nghiệp? Đặc biệt là việc Hải Phòng xây dựng chủ đề năm “Tăng cường kỷ cương thu chi ngân sách, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh”?

Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Thành: Với những bước đi, hành động quyết liệt, quyết tâm cao đẩy mạnh việc kết nối giữa chính quyền với người dân và doanh nghiệp, thời gian qua, chính quyền các cấp của thành phố luôn quan tâm, xem đây là điều kiện và tiền đề để thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội thành phố, tạo cơ sở thuận lợi để triển khai và thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị, cụ thể, thành phố tập trung triển khai các giải pháp chủ yếu:

1. Tập trung cao và kiên quyết thực hiện cải cách hành chính. Thường xuyên rà soát và kịp thời sửa đổi, bổ sung các thủ tục hành chính theo hướng giảm phiền hà cho người dân và doanh nghiệp, áp dụng công nghệ thông tin vào quy trình quản lý và giải quyết công tác hành chính; trang bị phương tiện phục vụ công tác cải cách thủ tục hành chính nhằm nâng cao tính khách quan, trung thực, công khai, minh bạch và giải quyết nhanh chóng. Thực hiện phân cấp, phân quyền mạnh mẽ cho các ngành và địa phương theo quy định pháp luật, nhằm phát huy quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong quản lý điều hành của các cấp, các ngành, chính quyền cơ sở. Tiếp tục đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành và phương thức vận hành công việc; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì sự phát triển chung của thành phố.

2. Hoàn thành Đề án đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, xây dựng hình ảnh thành phố hấp dẫn, năng động. Phê duyệt Kiến trúc chính quyền điện tử thành phố (phiên bản 1.0).  Hoàn thành việc cung cấp đủ số lượng dịch vụ công trực tuyến theo yêu cầu chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thực hiện tại các bộ, ngành, địa phương năm 2016 , 2017 trên hệ thống phần mềm Một cửa điện tử và Dịch vụ công trực tuyến của thành phố. Ban hành Quy định trách nhiệm và đánh giá trách nhiệm người đứng đầu các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện trong thực hiện công tác cải cách hành chính. Thường xuyên tổ chức kiểm tra đột xuất việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật công vụ; kịp thời chấn chỉnh, xử lý các trường hợp vi phạm, chậm trễ trong xử lý nhiệm vụ; nâng cao ý thức trách nhiệm thực thi công vụ.

3. Tổ chức định kỳ Hội nghị đối thoại doanh nghiệp hàng tháng và kịp thời giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp. Nhiều doanh nghiệp lớn trong nước và nước ngoài tiếp tục chọn Hải Phòng để đầu tư các dự án lớn. Năm 2018, tỷ trọng vốn ngoài nhà nước và FDI chiếm 84,8% tổng vốn đầu tư trên địa bàn. Dự kiến năm 2018, thu hút FDI đạt  2,4 tỷ USD, tăng 140,77% so với cùng kỳ, vượt 91,67% so với kế hoạch năm (kế hoạch 1.200 triệu USD). Nhiều tập đoàn, công ty đa quốc gia đã đầu tư vào thành phố, có đóng góp đáng kể vào kim ngạch xuất khẩu của thành phố như: LGE; Fuji Xerox, các Công ty: Aurora, Nichias Hải Phòng, Rayho Việt Nam, Regina Meracal… Nhiều tập đoàn như: Fujita Corporation (Nhật Bản) triển khai dự án khách sạn 5 sao Nikko tổng số vốn 60 triệu USD. Đây chỉ là 1 trong 3 dự án nằm trong Khu đô thị Water Front City mà tập đoàn này đang đầu tư, với tổng  vốn hơn 230 triệu USD; Tập đoàn McKinley (Hàn Quốc) cũng đã ký kết đầu tư khu nghỉ dưỡng phức hợp, nhà máy điện mặt trời với trị giá đầu tư 4 tỷ USD.

Đáng chú ý, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2017 xếp hạng 9/63 tỉnh, thành phố; chỉ số cải cách hành chính xếp thứ 5/63 tỉnh, thành. Chỉ số đo lường hài lòng đối với sự phục vụ hành chính của thành phố đạt 88,92%, đứng thứ 8/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Năm 2018 thành phố tiếp tục chọn chủ đề“Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách – Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh” và triển khai nhiều giải pháp quan trọng như:

1. Xác định tăng thu ngân sách là yếu tố quyết định. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả của Ban chỉ đạo và các Tổ chống thất thu ngân sách. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát về nghĩa vụ nộp thuế của các doanh nghiệp, chống thất thu, thất thoát, nợ đọng thuế. Thực hiện điều chỉnh, bổ sung các loại phí, lệ phí theo đúng quy định. Quản lý chi ngân sách nhà nước bảo đảm chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả. Đồng thời, tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng giao thông và hạ tầng đô thị trọng điểm, đẩy nhanh quá trình hiện đại hóa thành phố,…

2. Về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thành phố ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp. Hoàn thành xây dựng Đề án một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2018 – 2020, định hướng đến năm 2025 để trình HĐND thành phố thông qua. Tiếp tục triển khai Kế hoạch phát triển Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố đến năm 2020.

PV: Thành phố Hải Phòng đã đổi mới tư duy, tận dụng lợi thế tham gia vào tiến trình hội nhập. Ông có thể nêu cụ thể một số hoạt động thiết thực nhằm đáp ứng tốt sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp?

Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Thành: Trong những năm qua, thành phố Hải Phòng nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thách thức, tranh thủ thời cơ, phát huy lợi thế, triển khai thực hiện kịp thời có hiệu quả các chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước, trong đó có công tác hội nhập quốc tế và đã có những bước tiến tích cực, chủ động hội nhập quốc tế, phục vụ hiệu quả sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội. Thành phố Hải Phòng đã chủ động xây dựng chiến lược phát triển kinh tế – xã hội trên cơ sở gắn kết chặt chẽ với mục tiêu chiến lược phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2011 – 2020 của cả nước; đồng thời hài hòa, đồng bộ với quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, vùng đồng bằng sông Hồng, nhằm phát huy tiềm năng lợi  thế từng địa phương trong vùng kinh tế trọng điểm, tạo tác động lan tỏa thúc đẩy phát triển chung.

Ðây là việc điều chỉnh cơ cấu phù hợp với yêu cầu phát triển mới. Việc điều chỉnh dựa trên cơ sở xác định rõ những yếu tố tiềm năng, thế mạnh, lợi thế so sánh của thành phố, bảo đảm hài hòa giữa tăng trưởng theo chiều rộng với tăng trưởng theo chiều sâu; huy động tối đa các nguồn lực để đầu tư phát triển, chú trọng nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực để bảo đảm tốc độ tăng trưởng cao, bền vững và liên tục. Bằng những nỗ lực đó, Hải Phòng có sự tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch theo hướng giảm dần nông nghiệp và tăng dần công nghiệp, dịch vụ, mức độ hội nhập kinh tế quốc tế sâu, rộng. Việc triển khai công tác hội nhập đã tác động tích cực đến việc tăng trưởng kinh tế, tăng trưởng phúc lợi cho người dân và phát triển của doanh nghiệp. UBND thành phố, Ban Chỉ đạo Hội nhập quốc tế thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ đề ra trong các chương trình, kế hoạch về hội nhập quốc tế, tạo sự thống nhất, gắn kết cần thiết trong việc triển khai công việc của các Sở, ngành, UBND quận, huyện.

Đối với từng lĩnh vực, UBND thành phố thường xuyên có chỉ đạo kịp thời các Sở, ngành, địa phương thực hiện một cách liên tục và quyết liệt. Các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện có sự nỗ lực, cố gắng thực hiện những nhiệm vụ đặt ra trong các chương trình, kế hoạch hội nhập quốc tế, tạo sự chuyển biến toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế – xã hội thành phố.

Việc thực hiện các chương trình, kế hoạch về hội nhập kinh tế quốc tế tạo  chuyển biến tích cực trong lĩnh vực: thông tin, tuyên truyền; xây dựng thể chế và nâng cao năng lực hội nhập quốc tế, cải cách thủ tục hành chính, đào tạo, dạy nghề và phát triển nguồn nhân lực; xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ hội nhập quốc tế; phát triển các yếu tố kinh tế thị trường; đổi mới và nâng cao hiệu quả đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập kinh tế quốc tế. Bên cạnh đó, bộ máy chính quyền các cấp được kiện toàn, củng cố và hoạt động ổn định. Quan hệ đối ngoại được tăng cường và đạt hiệu quả tích cực, nhất là lĩnh vực xúc tiến đầu tư và hợp tác quốc tế, góp phần quảng bá hình ảnh thành phố Hải Phòng đến với bạn bè trong nước và quốc tế.

Thời gian tới, thành phố tiếp tục đồng hành và hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình hội nhập và triển khai các cam kết về hội nhập kinh tế quốc tế, kịp thời lắng nghe ý kiến và phản hồi của cộng đồng doanh nghiệp về các vấn đề chính sách, vướng mắc trong hội nhập kinh tế quốc tế và thực thi các Hiệp định thương mại tự do (FTA); chủ động đề xuất định hướng, biện pháp cụ thể để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; tận dụng các cơ hội do hội nhập quốc tế mang lại một cách hiệu quả, phù hợp với các quy định, luật lệ, chuẩn mực quốc tế. Xác định doanh nghiệp là lực lượng nòng cốt, trong đó khu vực doanh nghiệp tư nhân có vai trò quan trọng, để tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp ngày càng phát triển. Tôi tin tưởng, với sự quyết tâm thành phố Hải Phòng và sự chủ động của các doanh nghiệp, công tác hội nhập quốc tế của thành phố sẽ đạt kết quả cao trong thời gian tới.

PV: Xin trân trọng cản ơn ông về cuộc trao đổi!

Vũ Duyên thực hiện – haiphong.gov.vn 01/12/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Hải Phòng đổi mới tư duy, tận dụng lợi thế tham gia vào tiến trình hội nhập
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác