Print Thứ Tư, 15/04/2020 21:32 Gốc

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 155/TB-VPCP ngày 15/4/2020, trên cơ sở các nội dung đã thống nhất tại cuộc họp Ban Thường vụ Thành ủy vào chiều ngày 15/4/2020 về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố chỉ đạo cụ thể như sau:

1. Yêu cầu các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố tiếp tục thực hiện các biện pháp về phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo chỉ đạo của UBND thành phố đến hết ngày 22/4/2020.

2. Một số biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 điều chỉnh cụ thể như sau:

2.1. Từ 0 giờ ngày 16/4/2020, tạm dừng hoạt động của Tổ kiểm soát phòng chống dịch bệnh COVID-19 ở thôn, tổ dân phố (thành lập theo Chỉ thị số 26-CT/TU và Chỉ thị số 27-CT/TU) và các Chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh cấp xã, phường, thị trấn, quận, huyện đến khi có chỉ đạo của UBND thành phố.

Yêu cầu UBND các quận, huyện, xã, phường, thị trấn tăng cường công tác kiểm tra phòng, chống dịch bệnh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định.

2.2. Về hoạt động giao thông vận tải:

– Cho phép các bến phà, bến đò kết nối với tỉnh Thái Bình và tỉnh Hải Dương hoạt động trở lại nhưng chỉ hoạt động từ 6 giờ ÷ 8 giờ và 16 giờ ÷ 18 giờ hằng ngày.

Giao UBND các quận, huyện nơi có các bến phà, bến đò giám sát chặt chẽ thời gian hoạt động.

– Cho phép 50 % số đầu xe của từng hãng Taxi hoạt động trong phạm vi địa bàn thành phố và số người trên xe chỉ được dưới 50% số ghế.

2.3. Đối với người ra, vào thành phố:

– Cho phép người trước khi về Hải Phòng mà không phải từ 12 địa phương (Bắc Ninh, Bình Thuận, Hà Nội, Đà Nẵng, TP. HCM, Khánh Hòa, Lào Cai, Ninh Bình, Quảng Nam, Quảng Ninh, Hà Tĩnh và Tây Ninh) được vào thành phố và không phải cách ly y tế tập trung, nhưng phải có xác nhận của cơ quan hoặc chính quyền địa phương nơi đi.

– Đối với các trường hợp đặc biệt vào thành phố:

+ Các Chốt kiểm soát dịch bệnh tại các cửa ngõ ra vào thành phố chủ động giải quyết, nhưng phải được thống nhất của các lực lượng làm nhiệm vụ tại các Chốt và phải ghi lại thông tin họ tên, địa chỉ nơi đi va nơi đến, thời gian lịch trình đi lại trong thời gian ở thành phố.

+ Cuối mỗi ca hàng ngày, các Chốt phải tổng hợp, báo cáo UBND thành phố để chỉ đạo việc giám sát y tế theo quy định.

– Đối với người ra thành phố:

Cho phép người từ Hải Phòng ra khỏi thành phố và đi đến các địa phương không phải 12 địa phương nêu trên khi quay trở lại thành phố không phải thực hiện cách ly y tế tập trung nhưng phải có xác nhận của cơ quan, đơn vị hoặc địa phương nơi đến.

2.4. Đối với việc hạn chế cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đến cơ quan: Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị bố trí tối đa 50% số lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đến cơ quan làm việc, phần còn lại làm việc tại nhà.

2.5. Đối với việc tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính của công dân: Triển khai tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính đối với các trường hợp không thể thực hiện qua giao dịch điện tử.

Yêu cầu Thủ trường các Sở, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị, xã hội thành phố, cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, xã, phường, thị trấn và toàn thể nhân dân nghiêm túc thực hiện./.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Hải Phòng điều chỉnh một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác