Print Thứ Bảy, 26/01/2019 16:52

Lãnh đạo thành phố Hải Phòng công tâm trong việc xử lý, kỷ luật các sai phạm của cán bộ, công chức liên quan đến một số vụ việc báo chí và dư luận quan tâm. Đó là khẳng định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng tại cuộc giao ban báo chí thành phố, chiều 8/3. Cụ thể, liên quan đến công tác cán bộ thuộc Sở Nội vụ quản lý theo thẩm quyền: Tại Quyết định số 168-QĐ/ĐU ngày 2/8/2017, Đảng ủy cơ quan Sở Nội vụ đã thi hành kỷ luật bà Trần Thị Thanh Loan, Chi ủy viên Chi bộ Ban Thi đua – Khen thưởng, Chuyên viên Phòng nghiệp vụ 2, Phụ trách công tác Thi đua – Khen thưởng khối Hội với hình thức cách chức Chi ủy viên Chi bộ Ban Thi đua – Khen thưởng.

Do hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực trong khi thực hiện nhiệm vụ thụ lý hồ sơ đề nghị khen thưởng, đã vi phạm Điều 8 trong 19 Điều Đảng viên không được làm và vi phạm các quy định về phòng chống tham nhũng, lãng phí. Trong thời hạn theo quy định về khiếu nại (30 ngày) kể từ ngày công bố Quyết định kỷ luật và cho đến nay bà Loan không có đơn khiếu nại. Như vậy, việc thi hành kỷ luật đối với bà Trần Thị Thanh Loan là đúng trình tự, thẩm quyền theo quy định, đúng người, đúng mức độ vi phạm.

Việc chỉ đạo bổ nhiệm cán bộ ở Ban Tôn giáo (giao ông Dương Ngọc Anh, Phó Trưởng ban điều hành Ban Tôn giáo ký quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm ông Ngô Ngọc Thuần và ông Đồng Tiến Doanh thuộc Sở Nội vụ đảm nhiệm chức Trưởng phòng và Phó Trưởng phòng của Ban Tôn giáo tại Văn bản số 49/TB-SNV ngày 13/10/2017)  là đúng thẩm quyền, đúng quy định theo phân cấp quản lý cán bộ.

Theo Quyết định số 1816/QĐ-UBND ngày 14/9/2009 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc ủy quyền, phân cấp quản lý cán bộ thì Ủy ban nhân dân thành phố phân cấp cho người đứng đầu cơ quan quản lý nhà nước trực thuộc Sở quyết định các nội dung về quản lý cán bộ đối với các chức danh trưởng, phó trưởng phòng trực thuộc.

Đối với việc tiếp nhận, bổ nhiệm cán bộ cấp ngành thuộc diện Thành ủy quản lý, cụ thể là tiếp nhận, bổ nhiệm ông Vũ Đình Duy, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Hóa dầu và Xơ sợi Dầu khí giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Công thương Hải Phòng: Trên cơ sở đề nghị của Bộ Công thương về việc tiếp nhận ông Vũ Đình Duy và ý kiến thống nhất của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng, ngày 12/12/2014, Ủy ban nhân dân thành phố có Quyết định số 2816/QĐ-CT tiếp nhận, bổ nhiệm ông Vũ Đình Duy giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Công thương.

Sau đó, cũng trên cơ sở đề nghị của Bộ Công thương, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng có Quyết định số 1327/QĐ-CT ngày 18/6/2015 về việc chuyển công tác đối với ông Vũ Đình Duy về Bộ Công thương. Như vậy, việc bổ nhiệm ông Vũ Đình Duy đã được Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng khóa XIV, nhiệm kỳ 2010-2015 thực hiện theo chủ trương luân chuyển cán bộ của Trung ương và Thành ủy.

Tuy nhiên, trước khi tiếp nhận cán bộ, Sở Nội vụ có khuyết điểm chưa tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố xin ý kiến Bộ Nội vụ về việc thống nhất tiếp nhận công chức không qua thi tuyển khiến dư luận chưa đồng tình. Về việc này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng cho biết: Khuyết điểm của Giám đốc Sở Nội vụ trong việc tiếp nhận, bổ nhiệm ông Vũ Đình Duy, Ban Thường vụ Thành ủy cũng đã họp, kiểm điểm sâu sắc và Giám đốc Sở Nội vụ cũng đã nghiêm túc nhận khuyết điểm.

Về việc tuyển dụng công chức không qua thi tuyển đối với cán bộ của Sở Kế hoạch và Đầu tư và Giao thông Vận tải, thành phố Hải Phòng đã có báo cáo Bộ Nội vụ và được Bộ Nội vụ thống nhất tuyển dụng công chức không qua thi tuyển đối với 3 ông Lê Trung Kiên (Tổng Giám đốc Tổng Công ty xây dựng Bạch Đằng, được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư), Đào Trọng Đức (Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Xi măng Vicem Hải Phòng, được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư), Hoàng Triệu Hùng (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng, được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải). 

Đối với một số tồn tại trong việc giao đất cho công dân làm nhà ở chưa được giải quyết dứt điểm trên địa bàn thành phố, trong đó có huyện An Dương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng cho biết những sai phạm của cán bộ, công chức xảy ra từ năm 2003 đến 2006. Một số cán bộ thành phố, sở, ngành và địa phương sai phạm trong việc giao, cấp đất làm nhà ở đã bị xử lý theo quy định pháp luật.

Một số trường hợp công dân đã nộp tiền sử dụng đất nhưng quá trình triển khai không đúng quy định nên chưa được giao, cấp đất… Đây là vấn đề rất phức tạp, thành phố đang tập trung giải quyết, nhưng do vướng mắc bởi các quy định hiện hành của pháp luật về đất đai nên chưa thể giao, cấp đất cho các hộ dân đã nộp tiền đất.

Hồng Minh (TTXVN) 08/03/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Hải Phòng công tâm trong xử lý, kỷ luật sai phạm của cán bộ, công chức
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác