Print Thứ Hai, 06/01/2020 11:42 Gốc

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Văn bản số 4085/STC-QLNS ngày 16/12/2019, Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành Quyết định số 3138/QĐ-UBND về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2019 cho các cấp, các ngành, các đơn vị.

Theo Quyết định 3138/QĐ-UBND, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2020 cho các cấp, các ngành, các đơn vị như sau:

1. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 98.249.972 triệu đồng. Bao gồm:

a./ Thu ngân sách nhà nước từ hoạt động xuất nhập khẩu: 63.000.000 triệu đồng.

b./ Thu nội địa và khác: 35.249.972 triệu đồng. Trong đó:

* Thu nội địa: 33.000.000 triệu đồng.

* Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương: 1.610.072 triệu đồng.

* Thu vay: 639.900 triệu đồng.

2. Tổng chi ngân sách địa phương: 28.209.310 triệu đồng. Trong đó:

* Chi đầu tư phát triển: 12.427.863 triệu đồng.

* Chi thường xuyên: 12.719.175 triệu đồng.

* Chi trả lãi, phí vay: 100.000 triệu đồng.

* Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 2.000 triệu đồng.

* Dự phòng ngân sách: 1.050.000 triệu đồng.

* Tạo nguồn cải cách tiền lương: 1.200.000 triệu đồng.

* Chi phục vụ công tác thu và khác từ nguồn thu phí sử dụng kết cầu hạ tầng cảng biển: 35.000 triệu đồng.

* Trung ương bổ sung nhiệm vụ chi thường xuyên: 128.372 triệu đồng.

* Chi trả nợ gốc: 546.900 triệu đồng.

Tải về toàn văn Quyết định số 3138/QĐ-UBND ngày 16/12/2019.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Hải Phòng: Công khai việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2020
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác