Print Thứ Bảy, 01/02/2020 11:12 Gốc

Ngày 31/12/2019, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đã ban hành Quyết định số 3402/QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2020 của thành phố Hải Phòng.

Tải về Quyết định số 3402/QĐ-UBND.

Tải về Biểu Công khai dự toán kèm theo Quyết định số 3402/QĐ-UBND.

Bản báo cáo ngân sách dành cho công dân năm 2020 thành phố Hải Phòng

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Hải Phòng: Công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2020
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác