Print Thứ Ba, 21/01/2020 11:20 Gốc

Uỷ ban nhân dân thành phố vừa ban hành Quyết định số 162/QĐ-UBND ngày 18/01/2020 về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng công chức kỳ thi tuyển, xét tuyển công chức theo biên chế giao 2019.

Theo đó, phê duyệt kết quả tuyển dụng công chức kỳ thi tuyển, xét tuyển công chức theo biên chế giao 2019 đối với 236 trường hợp (có danh sách chi tiết kèm theo).

Uỷ ban nhân dân thành phố yêu cầu Sở Nội vụ niêm yết công khai kết quả thi tuyển, xét tuyển tại trụ sở làm việc và đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ; thông báo kết quả thi tuyển, xét tuyển tới người dự tuyển theo địa chỉ mà người dự tuyển đã đăng ký. Thông báo kết quả trúng truyển để các trường hợp trúng tuyển công chức biết, hoàn thiện hồ sơ theo quy định tại Khoản 10 Điều 1 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ; trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố ký quyết định tuyển dụng công chức theo thẩm quyền.

Đồng thời, phối hợp với cơ quan có liên quan thực hiện việc thẩm tra, xác minh văn bằng, chứng chỉ của người trúng tuyển công chức. Trường hợp phát hiện người trúng tuyển công chức sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định, báo cáo Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố quyết định huỷ kết quả trúng truyển và quyết định tuyển dụng công chức theo thẩm quyền.

Tài liệu đính kèm tải tại đây di-29-TB-UBND.signed

di-162-QD-UBND.signed

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Hải Phòng công bố kết quả tuyển dụng công chức kỳ thi tuyển, xét tuyển công chức theo biên chế giao 2019
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác