Print Thứ Năm, 05/01/2023 22:36 Gốc

Ngày 30/12/2022, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng đã có Quyết định số 4646/QĐ-UBND phê duyệt và công bố các chỉ số Par Index, SIPAS năm 2022 của sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện.

Theo đó, phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số hài lòng đối với sự phục vụ hành chính năm 2022 của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện; kết quả đánh giá phân loại mức độ thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của người đứng đầu các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện năm 2022 (có các Phụ lục kèm theo).

Căn cứ Chỉ số cải cách hành chính (Par Index) và Chỉ số hài lòng đối với sự phục vụ hành chính (SIPAS) năm 2022, các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện khẩn trương rà soát, phân tích, đánh giá từng tiêu chí thành phần trong Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số hài lòng đối với sự phục vụ hành chính năm 2022 của đơn vị và chỉ đạo ngay các biện pháp, giải pháp để khắc phục những tồn tại, hạn chế, nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác cải cách hành chính cũng như chất lượng phục vụ người dân, tổ chức của đơn vị và của các cơ quan, tổ chức thuộc, trực thuộc trong năm 2023 và các năm tiếp theo.

Tài liệu kèm theo: Quyết định số 4646/QĐ-UBND

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Hải Phòng: Công bố các chỉ số Par Index, SIPAS năm 2022 của cơ quan hành chính nhà nước
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác