Print Thứ Bảy, 26/01/2019 18:26

Thực hiện chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp, cùng với việc tiếp tục hoàn thiện các đề án, quy hoạch, thành phố đang chú trọng phát triển vùng sản xuất tập trung, quy mô lớn, an toàn thực phẩm. Tính đến nay, toàn thành phố đã có 20.340 ha vùng sản xuất tập trung, giá trị sản xuất trung bình đạt trên 245 triệu đồng/ha/năm.

Hải Phòng có 20.340 ha vùng sản xuất tập trung

Đối với việc xây dựng mạng lưới hộ vệ tinh, liên kết với các doanh nghiệp, siêu thị, cửa hàng bao tiêu nông sản và giới thiệu quảng bá sản phẩm an toàn, hiện Hải Phòng đã có 54 doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia liên kết với 1.130 hộ vệ tinh.

Trong đó, ở lĩnh vực trồng trọt có 31 đơn vị liên kết với 617 hộ, chăn nuôi 11 đơn vị liên kết với 258 hộ, thủy sản 12 đơn vị liên kết với 255 hộ.

Ngoài ra, thực hiện kế hoạch phát triển HTX Nông nghiệp năm 2018, 9 tháng qua, thành phố đã có thêm 12 HTX được thành lập mới, 8 HTX nông nghiệp, dịch vụ được chuyển đổi sang hoạt động theo Luật năm 2012. Hiện, toàn thành phố có 205 HTX và 685 trang trại.

Ngoài ra, để hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, ngành nông nghiệp đã xây dựng kế hoạch xúc tiến, thu hút, hướng dẫn các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đầu tư vào phát triển sản xuất nông nghiệp, thủy sản ứng dụng công nghệ cao, phát triển sản xuất theo quy hoạch đối với các lĩnh vực trọng tâm như: sản xuất rau, thủy sản, lợn giống, lúa chất lượng…

Tổ chức các hội nghị giới thiệu các mô hình sản xuất nông nghiệp an toàn theo chuỗi giá trị; tư vấn, xúc tiến thương mại, liên kết doanh nghiệp khảo nghiệm, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản…

KC – An ninh Hải Phòng 05/10/2018

  Tiện ích thông tin
  Nguồn tin
  QR Code
  QR CODE: Hải Phòng có 20.340 ha vùng sản xuất tập trung
  Chúng tôi trên Mạng Xã hội
  QR Code Fanpage
  Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
  Tin khác