Print Thứ Ba, 09/06/2020 17:52 Gốc

Ngày 12/5/2020, UBND thành phố đã có Văn bản số 3294/UBND- VX về việc tiếp tục điều chỉnh một số biện pháp về phòng chống dịch bệnh COVID- 19 trên địa bàn thành phố.

Thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 vào sáng ngày 9/6/2020; căn cứ diễn biến của tình hình dịch bệnh COVID-19, tại Văn bản số 3781/UBND-VX ngày 9/6/2020, Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố tiếp tục điều chỉnh một số biện pháp về phòng chống dịch bệnh COVID-19, cụ thể như sau:

1. Khuyến cáo người dân tiếp tục thực hiện đeo khẩu trang tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, trên các phương tiện giao thông tin công cộng; rửa tay sát khuẩn, bảo đảm vệ sinh cá nhân.

2. Cho phép các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường hoạt động trở lại.

3. Giao Công an thành phố chủ trì, cùng với Sở Văn hóa và Thể thao và các cơ quan, địa phương liên quan tăng cường kiểm soát những hành vi vi phạm pháp luật tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường trên địa bàn thành phố, đặc biệt là buôn bán, sử dụng ma túy.

4. Cho phép tổ chức các sự kiện, lễ hội, nghi lễ tôn giáo, biểu diễn nghệ thuật, hoạt động thể dục thể thao… không giới hạn số lượng người tham dự; khuyến cáo đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn.

5. Nội dung đã chỉ đạo tại Văn bản số 3294/UBND-VX ngày 12/5/2020 của UBND thành phố không đề cập tại Văn bản này vẫn tiếp tục thực hiện.

Yêu cầu người đứng đầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị, xã hội thành phố, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, xã, phường, thị trấn và toàn thể nhân dân nghiêm túc thực hiện./.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Hải Phòng cho phép các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường hoạt động trở lại
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác