Print Thứ Năm, 16/04/2020 16:35 Gốc

Ngày 16/4/2020 Sở Giao thông vận tải ban hành văn bản số 954/SGTVT-HTGT&ATGT về việc Cho phép các bến phà, bến khách ngang sông kết nối thành phố Hải Phòng với các tỉnh Hải Dương, Thái Bình hoạt động trở lại.

Sở Giao thông vận tải thông báo như sau:

1. Yêu cầu các chủ bến phà, bến khách ngang sông trên địa bàn thành phố thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố và Sở Giao thông vận tải đến hết ngày 22/4/2020.

2. Cho phép các chủ bến phà, bến khách ngang sông kết nối thành phố Hải Phòng với các tỉnh Thái Bình, Hải Dương hoạt động trở lại nhưng chỉ được hoạt động từ 6 giờ đến 8 giờ và từ 16 giờ đến 18 giờ các ngày trong tuần (gửi kèm danh sách các bến được tiếp tục hoạt động).

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Hải Phòng: Cho phép các bến phà, bến khách ngang sông kết nối với các tỉnh Hải Dương, Thái Bình hoạt động trở lại
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác