Print Thứ Hai, 08/08/2022 16:14

Ngày 06/8/2022, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố họp trực tuyến Chính phủ phiên thứ 16 về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Một số thành viên Ban Chỉ đạo không dự họp, không xin ý kiến cử cấp phó đi thay: Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Đồ Sơn, Dương Kinh.

Theo báo cáo tổng hợp:

Có một số quận, huyện tỷ lệ tiêm vắc xin phòng Covid-19 thấp, cụ thể:

+ Tiêm mũi 4 cho người trên 18 tuổi: An Dương (44,09%), An Lão (19,56%), Cát Hải (35,94%), Đồ Sơn (14,42%), Hồng Bàng (21,79%), Kiến Thụy (16,97%), Tiên Lãng (40,02%), Vĩnh Bảo (38,07%).

+ Tiêm mũi 3 cho trẻ từ 12-17 tuổi: Kiến An (22,93%), Cát Hải (7,24%), Dương Kinh (39,28%), Hồng Bàng (37,23%), Đồ Sơn (45,14%), Lê Chân (22,58%).

+ Tiêm mũi 2 cho trẻ từ 5-11 tuổi: Bạch Long Vĩ (25,64%), Cát Hải (28,49%), Hồng Bàng (26,18%), Đồ Sơn (27,71%), Ngô Quyền (36,52%), Lê Chân (38,22%).

Một số quận, huyện chưa có báo cáo đề xuất thành phố hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động, cụ thể: Vĩnh Bảo, Tiên Lãng, Kiến Thụy, An Lão, Hồng Bàng, Ngô Quyền, Kiến An, Đồ Sơn.

Trước tình hình trên và tình hình dịch bệnh Covid-19 có chiều hướng tăng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố có ý kiến như sau:

1. Yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Đồ Sơn và quận Dương Kinh nghiêm túc rút kinh nghiệm, đi họp đúng thành phần tại các cuộc họp. Nếu không dự hợp phải có văn bản báo cáo, xin ý kiến Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố.

2. Yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện đặc biệt quan tâm đến việc tiêm vắc xin phòng Covid-19 và hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động:

. Hoàn thành tiêm chủng cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi đảm bảo hoàn thành trong tháng 8/2022.

. Hoàn thành sớm nhất việc tiêm mũi 3, mũi 4 cho người dân từ 18 tuổi trở lên và đẩy nhanh tiêm mũi 3 cho người từ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

. Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ; hoàn thành trong tháng 9/2022.

3. Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố kiểm tra việc tiêm vắc xin phòng Covid-19 của cấp dưới, đôn đốc tiêm phòng theo hướng dẫn của ngành Y tế.

4. Đề nghị cả hệ thống chính trị và toàn thể Nhân dân không được chủ quan, đặc biệt quan tâm đến việc tiêm vắc xin phòng Covid-19.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc, khẩn trương triển khai thực hiện.

Tài liệu kèm theo: Văn bản số 4715/UBND-VX

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Hải Phòng chỉ đạo tiêm vắc xin phòng COVID-19 và hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác