Print Thứ Sáu, 08/05/2020 22:18 Gốc

Ngày 7/5, UBND thành phố Hải Phòng đã ban hành văn bản số 3212/UBND-VX về việc thực hiện các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố.

Theo đó, UBND thành phố yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành thành phố; Chủ tịch UBND các quận, huyện khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 3306/VPCP-KGVX ngày 25/4/2020 của Văn phòng Chính phủ và Kế hoạch số 115/KH-UBND ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố.

Đồng thời, UBND thành phố giao Sở Lao động Thương binh và Xã hội tập trung hướng dẫn các quận, huyện và đơn vị liên quan thực hiện việc rà soát, đề xuất và giải quyết hỗ trợ cho các đối tượng theo đúng quy định của Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ bảo đảm kịp thời, chính xác, công khai, minh bạch. Tham mưu kịp thời cho UBND thành phố ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể về các trường hợp cần thiết đối với những nội dung thuộc lĩnh vực quản lý của Sở. Tổng hợp các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, báo cáo UBND thành phố chỉ đạo giải quyết hoặc xin ý kiến chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương. Phối hợp với Sở Tài chính, các cơ quan liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ của các quận, huyện, đơn vị liên quan; kiên quyết không để xảy ra tình trạng lợi dụng chính sách để trục lợi, tham ô, tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm; xử lý theo thẩm quyền được giao hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nếu có.

V.H.N

Tài liệu đính kèm:

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Hải Phòng chỉ đạo thực hiện các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác