Print Thứ Năm, 21/11/2019 18:14 Gốc

Công ty Cổ phần cấp nước Hải Phòng thông báo: Ngày 21/11/2019, độ mặn trong nước cấp từ Nhà máy nước Cầu Nguyệt và Nhà máy nước Hưng Đạo, bao gồm khu vực các quận Kiến An, Dương Kinh, Đồ Sơn và một số xã thuộc huyện An Lão, Kiến Thụy và An Dương đã xuống mức dưới 100mg/L.

Chất lượng nước đảm bảo cho mục đích ăn uống, sinh hoạt theo Quy chuẩn QCVN 01:2009/BYT.

Kết quả thử nghiệm nước thô Nhà máy nước Cầu Nguyệt:

Kết quả thử nghiệm nước thô Nhà máy nước Cầu Nguyệt.

Kết quả thử nghiệm nước sau xử lý Nhà máy nước Cầu Nguyệt:

Kết quả thử nghiệm nước sau xử lý Nhà máy nước Cầu Nguyệt.

Kết quả thử nghiệm nước sau xử lý Nhà máy nước Hưng Đạo:

Kết quả thử nghiệm nước sau xử lý Nhà máy nước Hưng Đạo.
Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Hải Phòng: Chất lượng nước đảm bảo cho mục đích ăn uống, sinh hoạt
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác