Print Thứ Hai, 26/08/2019 09:10

Trên đây là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trần Văn Minh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội-Trưởng đoàn Đoàn giám sát về việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường đối với ngành công nghiệp năng lượng, vật liệu xây dựng và chế biến thực phẩm trên địa bàn thành phố Hải Phòng tại cuộc làm việc vào chiều 21-8 tại Trung tâm hội nghị thành phố.

Đoàn giám sát làm việc với UBND thành phố 

Tiếp và làm việc với Đoàn có Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đình Chuyến, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội Hải Phòng Bùi Thanh Tùng và lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Trong giai đoạn 2015 – 2018, HĐND, UBND thành phố đã ban hành 12 văn bản về công tác bảo vệ môi trường đối với các doanh nghiệp nói chung.

Thành phố hiện có 84 cơ sở sản xuất thuộc ngành công nghiệp năng lượng, vật liệu xây dựng và chế biến thực phẩm.Đến nay có 83/84  cơ sở sản đã thực hiện các thủ tục về bảo vệ môi trường như lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, xây dựng đề án, kế hoạch, ký cam kết, xác nhận bảo vệ môi trường. Thời gian gần đây, nhiều doanh nghiệp đã chú ý đầu tư chiều sâu vào công nghệ sản xuất, góp phần bảo vệ môi trường. Thành phố, ngành cũng tiến hành thanh tra, kiểm tra hàng trăm doanh nghiệp về công tác bảo vệ môi trường, từ đó xử phạt hành chính nhiều tỷ đồng, cũng như nghiêm túc yêu cầu doanh nghiệp khắc phục, bổ sung các công trình bảo vệ môi trường.

Đoàn giám sát tại Công ty xi măng Vicem Hải Phòng

Sau khi đi thực tế giám sát tại ba doanh nghiệp là Công ty xi măng Vicem Hải Phòng, Công ty TNHH gốm xây dựng Đá Bạc, Công ty TNHH Việt Trường, đồng thời nghe báo cáo của thành phố, đồng chí Trần Văn Minh-Trưởng Đoàn giám sát chỉ đạo: Thời gian tới Hải Phòng cần rà soát lại việc chấp hành các quy định bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp trên địa bàn, từ đó yêu cầu doanh nghiệp khắc phục, bổ sung những nội dung, công trình còn thiếu. Đối với doanh nghiệp, dự án mới thì phải đầy đủ thủ tục ngay từ ban đầu.

Song song, cần tăng cường bồi dưỡng, tập huấn các quy định trong lĩnh vực môi trường để nâng cao nhận thức, chấp hành của doanh nghiệp. Công tác thanh tra, kiểm tra cũng phải thực hiện thường xuyên hơn, xử phạt nghiêm những vi phạm để tăng tính răn đe, đôn đốc các doanh nghiệp thực hiện tốt Luật Bảo vệ môi trường và các quy định liên quan.

Đối với những kiến nghị của các doanh nghiệp, vấn đề thuộc thẩm quyền của thành phố thì tạo điều kiện cho doanh nghiệp mở rộng sản xuất kinh doanh; những lĩnh vực vượt thẩm quyền, Đoàn giám sát tổng hợp, làm việc với các Bộ, ngành TƯ, báo cáo Quốc hội.

Trước những khuyến cáo của đồng chí Trưởng Đoàn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Nguyễn Đình Chuyến đã tiếp thu và chỉ đạo các ngành, địa phương thực hiện theo tiến độ của Đoàn giám sát.

KO

Nguồn. ANHP

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Hải Phòng cần tăng cường bồi dưỡng, tập huấn công tác bảo vệ môi trường
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác