Print Thứ Hai, 10/06/2019 15:54

Thực hiện Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 7/3/2019 của Chính phủ tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2/2019; căn cứ Thông tư số 116/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính; Theo đề nghị của Sở Tài chính, Sở Tư pháp, UBND thành phố vừa có Quyết định số 17/2019/QĐ-UBND về quy định mức hỗ trợ cho người chăn nuôi có lợn mắc bệnh dịch tả lợn Châu Phi buộc phải tiêu hủy từ khi xảy ra dịch bệnh trên địa bàn.

Theo đó, đối với lợn con, lợn thịt các loại (lợn hơi): hỗ trợ 80% giá thị trường tại thời điểm buộc tiêu hủy; đối với lợn nái, lợn đực giống đang khai thác: hỗ trợ bằng 1,5 lần so với mức hỗ trợ đối với lợn con, lợn thịt các loại tại thời điểm buộc tiêu hủy. Giá thị trường làm căn cứ tính mức hỗ trợ thực hiện theo Báo cáo giá thị trường hàng tháng của Sở Tài chính tổng hợp. Các trường hợp đã được thanh toán theo Quyết định số 09/2019/QĐ-UBND ngày 18/3/2019 của UBND thành phố thì không phải tính lại mức hỗ trợ theo Quyết định này. Tất cả các trường hợp chưa được hỗ trợ thì thực hiện hỗ trợ theo Quyết định này.

Giao UBND các quận, huyện chịu trách nhiệm tổ chức khảo sát, tổng hợp giá thịt lợn hơi hàng tháng trên địa bàn gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thông trước ngày 22 hàng tháng. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương, Cục Thống kê thành phố tổng hợp báo cáo Sở Tài chính trước ngày 24 hàng tháng. Sở Tài chính chủ trì, tổng hợp báo cáo giá thị trường của các Sở, ngành thực hiện tính giá thị trường thịt lợn hơi bình quân hàng tháng theo quy định và công bố trước 25 hàng tháng để các địa phương thực hiện hỗ trợ.

Nguồn. haiphong.gov.vn

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Hải Phòng ban hành mức hỗ trợ cho người chăn nuôi có lợn mắc dịch tả lợn Châu Phi
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác