Print Thứ Hai, 30/12/2019 16:28 Gốc

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo đón Tết Nguyên đán Canh Tý vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, UBND thành phố Hải Phòng ban hành Kế hoạch số 309/KH-UBND ngày 27/12/2019 về tổ chức các hoạt động đón Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Với mục đích tổ chức các hoạt động đón Tết Nguyên đán Canh Tý – 2020 nhằm khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tôn vinh và phát huy giá trị truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc; tuyên truyền sâu rộng đến nhân dân thành phố về những thành tích, kết quả thắng lợi thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển KTXH, quốc phòng, an ninh năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ, chỉ tiêu, giải pháp thực hiện năm 2020; động viên cán bộ, quân và nhân dân thành phố tập trung chuẩn bị tốt các điều kiện, phấn khởi, tin tưởng và quyết tâm phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2020 ở mức cao nhất ngay từ những tháng, quý đầu năm, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 90 năm Ngày thành lập Đảng bộ Hải Phòng, 65 năm Ngày giải phóng Hải Phòng, chào mừng Đại hội Đảng các cấp, các ngày lễ lớn của đất nước và thành phố trong năm 2020.

UBND thành phố yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị và Chủ tịch UBND các quận, huyện, xã, phường, thị trấn căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị để xây dựng kế hoạch và chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này, đảm bảo cho nhân dân thành phố mừng xuân Canh Tý – 2020 vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, tiết kiệm, an toàn.

Tải về Kế hoạch số 309/KH-UBND ngày 27/12/2019.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Hải Phòng: Ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động đón Tết Nguyên đán Canh Tý 2020
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác