Print Thứ Ba, 28/04/2020 08:19 Gốc

Ngày 24/4/2020, UBND thành phố Hải Phòng ban hành Kế hoạch số 115/KH-UBND thực hiện Quyết định số 15/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố.

Mục đích của Kế hoạch nhằm triển khai hỗ trợ kịp thời giúp người dân giảm bớt một phần khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, đồng thời xác định rõ trách nhiệm của các Sở, ngành, địa phương có liên quan trong việc triển khai thực hiện bảo đảm kịp thời, công khai, minh bạch, đúng đối tượng, không để lợi dụng, trục lợi chính sách.

Triển khai Kế hoạch, UBND thành phố giao Sở Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị có liên quan hướng dẫn các địa phương trong quá trình triển khai thực hiện; tổ chức thanh tra, kiểm tra việc tổ chức triển khai; tổng hợp, báo cáo tình hình, kết quả thực hiện tại các phiên họp thường kỳ hàng tháng của UBND thành phố.

V.H.N

Tài liệu đính kèm:

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Hải Phòng ban hành Kế hoạch hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác