Print Thứ Tư, 08/01/2020 19:06 Gốc

Hội đồng nhân dân thành phố đã ban hành Nghị Quyết số 52/2019/NQ-HĐND ngày 09/12/2019 về cơ chế, chính sách hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở đối với hộ nghèo trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2020 – 2025.

Nghị Quyết số 52/2019/NQ-HĐND ngày 09/12/2019 về cơ chế, chính sách hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở đối với hộ nghèo trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2020 – 2025.
Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Hải Phòng ban hành chính sách hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở đối với hộ nghèo
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác