Print Thứ Hai, 17/01/2022 09:09 Gốc

Ngày 14/01/2022, UBND thành phố đã ban hành quyết định số 157/QĐ-UBND về việc ban hành bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu thành phố giai đoạn 2021-2025.

Theo đó Bộ Tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2021-2025 ban hành kèm theo quyết định số 157/QĐ-UBND gồm có 19 tiêu chí: Quy hoạch, giao thông, thủy lợi, điện, giáo dục, văn hóa, cơ sở hạ tầng, thương mại, nông thôn, thông tin và truyền thông, nhà ở, dân cư, thu nhập, hộ nghèo, lao động, tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn, y tế, hành chính công, tiếp cận pháp luật, môi trường, chất lượng môi trường, quốc phòng và an ninh.

Quyết định số 157/QĐ-UBND ngày 14/01/2022 quyết định UBND thành phố về việc ban hành bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu thành phố giai đoạn 2021-2025.
Quyết định số 157/QĐ-UBND ngày 14/01/2022 quyết định UBND thành phố về việc ban hành bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu thành phố giai đoạn 2021-2025.

Tài liệu kèm theo: Quyết định số 157/QĐ-UBND

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Hải Phòng ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu thành phố giai đoạn 2021-2025
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác