Print Thứ Ba, 30/11/2021 16:36 Gốc

UBND TP Hải Phòng vừa có văn bản về việc triển khai thống nhất ứng dụng PC-Covid trong công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP. Theo đó, 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phải cài đặt ứng dụng PC-Covid, quét mã QR để khai báo y tế, hạn chế tối đa việc khai báo bằng giấy.

Việc triển khai sẽ xong trước ngày 10/12/2021. UBND TP Hải Phòng yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, UBND các cấp nghiêm túc thực hiện và chỉ đạo đơn vị trực thuộc thực hiện việc tạo mã QR địa điểm của đơn vị, phòng họp, các bộ phận có người đến giao dịch hoặc tập trung đông người; Yêu cầu 100% cơ sở sản xuất, kinh doanh, bệnh viện, chợ, công sở… tạo mã QR điểm đến. Tất cả phải thực hiện in và dán/đặt mã QR tại nơi dễ thấy, thuận tiện cho người ra/vào quét mã QR.

Bố trí người hướng dẫn, giám sát việc quét mã QR đối với mọi người đến giao dịch, liên hệ công tác tại đơn vị; quán triệt 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cài ứng dụng PC-Covid, thực hiện quét mã QR khi đến công sở, đến các đơn vị khác, giao dịch tại những điểm công cộng.

Một điểm phong tỏa y tế tại Hải Phòng.

Sở Y tế chỉ đạo các điểm khai báo y tế ra/vào đường bộ của TP tăng cường thực hiện việc khai báo y tế điện tử bằng ứng dụng PC-Covid, hạn chế tối đa việc khai báo y tế bằng giấy.

Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, đôn đốc các cơ sở giáo dục trên địa bàn TP triển khai tạo, thực hiện quét mã QR và biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đồng bộ trong hệ thống giáo dục của TP.

Sở Giao thông vận tải cần cung cấp thông tin hướng dẫn, tuyên truyền, đề nghị các bến xe, doanh nghiệp vận tải, xe chở khách vào/ra TP thực hiện thiết lập và quản lý điểm quét mã QR để hành khách thực hiện khai tế điện tử bằng ứng dụng PC-Covid. Phối hợp, đề nghị các bến xe, doanh nghiệp vận tải, xe chở khách vào/ra trên địa bàn TP và các tỉnh, TP có xe vận tải, xe chở khách đến Hải Phòng thực hiện vận động, tuyên truyền thường xuyên rộng rãi đến các lái xe, hành khách thực hiện khai báo y tế điện tử bằng ứng dụng PC-Covid.

UBND quận, huyện chỉ đạo các UBND xã, phường, thị trấn thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở việc quét mã QR; phối hợp các cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý nghiêm theo quy định đối với các trường hợp không tạo, dán/đặt mã QR địa điểm để quản lý thông tin vào/ra các địa điểm trên…

Chỉ đạo hệ thống thông tin cơ sở cấp huyện, cấp xã tăng cường tuyên truyền, vận động, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân trên địa bàn cài đặt, sử dụng ứng phần mềm PC-Covid khai báo y tế và quét mã QR khi vào/ra các địa điểm (cơ sở sản xuất, kinh doanh, bệnh viện, chợ, công sở… ) nhằm ghi nhận thông tin phục vụ công tác quản lý, truy vết phục vụ phòng chống dịch.

Yêu cầu 100% các cơ sờ sàn xuất, kinh doanh, bệnh viện, chợ, công sở… có người vào/ra trên địa bàn tạo mã QR địa điểm, in và dán/đặt tại các nơi dễ thấy, thuận tiện cho người vào/ra quét mã QR, hoàn thành trước ngày 10/12/2021.

Sở Thông tin và Truyền thông chù trì, phối hợp với Sở Y tế, các lực lượng chức năng thường xuyên rà soát, kiểm tra, hướng dẫn các địa phương, đơn vị thực hiện; Xử lý nghiêm theo quy định đối với các trường hợp không tạo, dán/đặt mã QR địa điểm, không thực hiện quét mã QR ghi nhận thông tin vào/ra của người đến giao dịch.

Vĩnh Quân, Hải Yến

Tiện ích thông tin
QR Code
QR CODE: Hải Phòng: 100% cán bộ, công chức, viên chức, NLĐ phải khai báo y tế, quét mã QR
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác