Print Thứ Bảy, 15/08/2020 13:24 Gốc

Trước tình hình dịch bệnh phức tạp, Hải Dương đã thực hiện cách ly xã hội với toàn TP Hải Dương. UBND tỉnh cũng yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh triển khai cài đặt ứng dụng Bluezone.

Đây là ứng dụng cảnh báo nếu bạn đã tiếp xúc gần người nhiễm COVID-19. Tham gia cộng đồng Bluezone là bạn đã kết nối và bảo vệ cộng đồng. Thủ tướng Chính phủ cũng đã kêu gọi mọi người dân có điện thoại thông minh tiếp tục cài đặt, sử dụng ứng dụng Bluezone.

Tại Hải Dương, để đạt mục tiêu phấn đấu đến ngày 20/8/2020 toàn tỉnh có 60% người dùng điện thoại thông minh cài ứng dụng Bluezone hoặc tối thiểu xếp thứ 10/63 tỉnh, thành phố về số lượng người dân có thiết bị điện thoại thông minh đã cài đặt ứng dụng Bluezone, góp phần hoàn thành mục tiêu chung của cả nước là khoảng 60% dân số trưởng thành (50 triệu người) cài đặt ứng dụng Bluezone vào ngày 20/8/2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ngành, đoàn thể chính trị – xã hội của tỉnh tiếp tục tăng cường chỉ đạo, yêu cầu tất cả (100%) cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan, đơn vị mình có sử dụng điện thoại thông minh (smartphone) thực hiện cài đặt ứng dụng Bluezone; đồng thời, tuyên truyền, hướng dẫn cho người thân trong gia đình cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo quyết liệt việc tuyên truyền cài đặt ứng dụng Bluezone trên địa bàn quản lý; chỉ đạo Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, tổ công tác ở các thôn, khu dân cư theo phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng trường hợp” để tuyên truyền, vận động, hướng dẫn tất cả người dân có điện thoại thông minh trên địa bàn cài đặt ứng dụng Bluezone.

Thông tin chi tiết về ứng dụng Bluezone và các tài liệu tuyên truyền tải về theo đường link: https://www.bluezone.gov.vn/

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương và nghiêm túc tổ chức thực hiện; trong quá trình tổ chức thực hiện phải đảm bảo công tác phòng chống dịch theo đúng quy định của ngành Y tế.

D. Hải

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Hải Dương: Hơn 310.000 người cài đặt Bluezone cảnh báo tiếp xúc gần người mắc COVID-19
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác