Print Thứ Ba, 22/11/2022 15:30 Gốc

Group phổ biến thông tin thống kê (thuộc Tổng Cục Thống kê) vừa tổ chức phát động Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về Luật Thống kê”.

Đối tượng tham gia cuộc thi là công chức, viên chức và người lao động trong ngành Thống kê; các cá nhân ngoài ngành Thống kê, không giới hạn độ tuổi, ngành nghề (trừ Ban tổ chức, thư ký cuộc thi). Thời gian bắt đầu từ ngày 20/11/2022 đến hết ngày 20/12/2022. Hình thức thi trực tuyến, dưới dạng câu hỏi trắc nghiệm tính thời gian. Ban Tổ chức sẽ đăng tải đường link tham gia Cuộc thi trắc nghiệm trên Group Phổ biến thông tin thống kê. Cơ cấu giải thưởng đối với cá nhân gồm: 1 giải đặc biệt (1,5 triệu đồng); 1 giải nhất (1 triệu đồng); 2 giải nhì (500.000 đồng/giải); 3 giải ba (300.000 đồng/giải) và 5 giải khuyến khích (200.000 đồng/giải).

Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Luật Thống kê.

Cuộc thi được tổ chức nhằm trau dồi thêm kiến thức về Luật Thống kê đến đội ngũ công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành Thống kê; tuyên truyền và phổ biến pháp luật thống kê, nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật về thống kê trong công tác thống kê và ý thức chấp hành pháp luật về thống kê; bảo đảm chất lượng điều tra, báo cáo thống kê, góp phần làm tăng hiệu quả quản lý nhà nước bằng pháp luật trong lĩnh vực thống kê của các đối tượng khác trong xã hội.

Được biết, Luật Thống kê số 89/2015/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 13, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 23/11/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 15 thông qua tại Kỳ họp thứ 2, sửa đổi bổ sung khoản 6 điều 17, điểm d khoản 2 điều 48 và thay thế danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia ban hành theo Luật Thống kê số 89/2015/QH13; Nghị định số 100/2021/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê./.

Tin và Ảnh: Vân Nga

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Group phổ biến thông tin thống kê phát động cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật Thống kê”
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác