Print Thứ Bảy, 11/04/2020 06:20 Gốc

Kết thúc quý 1 năm 2020, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) của TP Hải Phòng tăng 14,9%, là mức tăng cao so các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Theo Cục Thống kê TP Hải Phòng, hầu hết khu vực kinh tế của thành phố đều tăng trưởng, khu vực công nghiệp – xây dựng có mức tăng trưởng cao nhất là 23,97%. Trong đó, các ngành công nghiệp chế tạo, công nghiệp điện tử có mức tăng trưởng từ 58 đến 134%. Trong quý I, toàn thành phố có 747 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, với tổng vốn đăng ký hơn 4.810 tỷ đồng. Thu ngân sách trên địa bàn đạt hơn 19.295 tỷ đồng, trong đó thu ngân sách nội địa đạt hơn 6.958 tỷ đồng, tăng trưởng 12,4%. Thành phố ưu tiên dành đủ nguồn lực phân bổ cho các dự án đầu tư với mục tiêu tạo ra những động lực tăng trưởng mới, trong đó, nhiều dự án sẽ được khởi công, hoàn thành trong tháng 5 tới.

GRDP của Hải Phòng tăng trưởng 14,9% trong quý I
Công nhân Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong (TP Hải Phòng) kiểm tra chất lượng sản phẩm.

Các cấp, các ngành tạo mọi điều kiện thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho doanh nghiệp. Ðồng thời, thành phố chú trọng bảo đảm an sinh xã hội với rất nhiều giải pháp chủ động, sáng tạo, hiệu quả cao. Hiện, thành phố đang triển khai các biện pháp căn cơ, dài hơi để giữ vững nhịp độ tăng trưởng trong các quý tiếp theo, trong đó tập trung vào các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể. Ðó là, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, có nhiều chính sách hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong tìm kiếm thị trường cung ứng nguyên vật liệu, mở rộng thị trường xuất khẩu, hỗ trợ doanh nghiệp về vốn, thuế, lãi suất… Quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, chủ động mọi tình huống ứng phó trong phòng, chống thiên tai, dịch bệnh nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp. Quyết liệt phòng, chống dịch bệnh bên cạnh công tác an sinh, phúc lợi xã hội, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

* Tỉnh Cà Mau chỉ đạo các sở, ban, ngành và địa phương triển khai thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2020. Tỉnh yêu cầu các địa phương, đơn vị cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước phù hợp thực tiễn, đáp ứng quyền, lợi ích, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Các biện pháp của tỉnh là đẩy mạnh cải cách hành chính, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”; ứng dụng công nghệ thông tin, dịch vụ công trực tuyến; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; nêu cao tinh thần trách nhiệm, vai trò nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Liên quan đến thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, bảo đảm thực chất, thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức.

Thực hiện nghiêm trách nhiệm tiếp công dân của người đứng đầu; phòng, chống tham nhũng, ngăn ngừa tiêu cực, nhũng nhiễu, phiền hà đối với nhân dân, doanh nghiệp; tăng cường đối thoại trực tiếp người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; lắng nghe và giải quyết kịp thời những kiến nghị, nguyện vọng chính đáng, đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, những bức xúc trong nhân dân, nhất là những vụ việc phức tạp, tồn đọng, kéo dài. Ðẩy mạnh các phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” và “Năm Dân vận khéo”, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tích cực tuyên truyền, kịp thời biểu dương, nhân rộng các mô hình tiên tiến; nâng cao chất lượng tin, bài viết tuyên truyền về công tác dân vận chính quyền của các cơ quan hành chính, chính quyền các cấp.

PV và TTXVN

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: GRDP của Hải Phòng tăng trưởng 14,9% trong quý I
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác