Print Thứ Hai, 25/10/2021 15:31 Gốc

Trong những năm gần đây, bằng nhiều phong trào thi đua thiết thực, nhiều giải pháp sáng tạo, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố (LHPN) đã tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, từng bước cải thiện chất lượng cuộc sống cho chị em. Thông qua đó nhằm thu hút, tập hợp đông đảo hội viên, đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức Hội, đáp ứng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong giai đoạn mới.

Nguồn vốn nhỏ – ý nghĩa lớn

Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển thành phố Hải Phòng (sau đây gọi tắt là Quỹ) được thành lập theo Quyết định số 196/QĐ-CT ngày 29/01/2016 của Chủ tịch UBND thành phố và đủ điều kiện đi vào hoạt động từ tháng 5 năm 2017. Quỹ là tổ chức xã hội, là nguồn Quỹ đầu tiên dành riêng cho phụ nữ, do Hội LHPN thành phố quản lý.

Với số vốn điều lệ là 30.793.639.000, đến nay, sau hơn 4 năm hoạt động, vận hành Quỹ đã hỗ trợ 4.828 lượt hộ gia đình thuộc 65 xã phường của 15 quận/huyện được tiếp cận nguồn vốn phát triển kinh tế, tạo việc làm tăng thu nhập cải thiện đời sống cho phụ nữ với lũy kế giải ngân tính đến 30/7/2021 đạt 91.520.000.000 đồng. Mỗi món vay 10.000.000đ-20.000.000đ/người tối đa 24 tháng, theo hình thức tín chấp qua các cấp Hội phụ nữ, thủ tục không quá phức tạp. Món vay tuy còn khiêm tốn nhưng phù hợp với nhu cầu của hội viên, nhất là chị em kinh doanh, buôn bán, sản xuất nhỏ lẻ.

Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển Hải Phòng giải ngân cho phụ nữ quận Lê Chân.

Ban đầu, chị em trả gốc theo 2 kỳ, trả lãi và tiết kiệm hàng tháng. Từ năm 2019, việc trả gốc lãi được chia đều trả dần hàng tháng. Cách thức này đã tạo cho chị em thói quen tiết kiệm, có kế hoạch trong chi tiêu hàng ngày, tránh áp lực khi đến hạn trả. Quỹ đã bước đầu khẳng định được hiệu quả trong hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, góp phần phát triển kinh tế tại địa phương, đặc biệt còn góp phần tiếp sức, hỗ trợ phụ nữ, ngư dân vùng biển vững tin vươn khơi, bám biển.

Song song với việc hỗ trợ các nguồn vốn, Quỹ chú trọng đến việc nâng cao năng lực cho cán bộ Quỹ các cấp, các thành viên vay vốn và hội viên, phụ nữ nói chung thông qua hoạt động đào tạo, tập huấn, truyền thông…

Hàng năm, tổ chức các lớp tập huấn kiến thức, kỹ năng quản lý vốn vay, quản lý tài chính; kiến thức, kỹ năng sản xuất kinh doanh, khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, quản lý tài chính cá nhân; hướng dẫn kiến thức và thực hành đúng về an toàn thực phẩm cho các tổ chức, cá nhân sản xuất, sơ chế, chế biến nông lâm thủy sản…

Đầu năm 2021, Quỹ đã tổ chức tập huấn, hỗ trợ nâng cao kiến thức, kỹ năng, năng lực vận động bầu cử cho 365 cán bộ Quỹ tham gia ứng cử HĐND các cấp góp phần nâng cao tỷ lệ, chất lượng nữ đại biểu HĐND. Bên cạnh đó, Quỹ còn biên soạn, phát hành 8.000 tờ rơi tuyên truyền: chức năng, cơ chế hoạt động của Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển thành phố, những điều cần biết đối với thành viên vay vốn Quỹ; hỗ trợ phụ nữ phát triển, phụ hồi kinh tế trong bối cảnh đại dịch Covid-19.

Nêu cao vai trò tổ chức Hội

Hằng năm, Ban Thường vụ Hội LHPN thành phố đã có kế hoạch chỉ đạo các cấp hội phụ nữ đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, đặc biệt là phong trào giúp hộ phụ nữ nghèo làm chủ hộ. Trong chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác xóa đói giảm nghèo được lồng ghép với việc thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Các cấp Hội đã chủ động rà soát, nắm địa chỉ hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ, xác định rõ nguyên nhân đói nghèo, phân công cán bộ, hội viên phụ nữ có biện pháp vận động giúp đỡ hộ nghèo theo địa bàn khu dân cư; đồng thời coi trọng việc hướng dẫn các gia đình hộ nghèo xây dựng kế hoạch trong sản xuất chăn nuôi, sử dụng đúng mục đích vốn vay và phân công lao động hợp lý trong mỗi gia đình để vươn lên thoát nghèo.

Để thực hiện hiệu quả việc vận động hỗ trợ phụ nữ phát triển sản xuất, thực hành tiết kiệm giảm nghèo bền vững, trên cơ sở khảo sát, nắm bắt tình hình đời sống, việc làm của phụ nữ và nhu cầu của các đối tượng phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, các cấp Hội đã tiến hành phân loại hộ nghèo theo từng nguyên nhân để có các giải pháp tác động phù hợp, thiết thực với từng nhóm đối tượng, trong đó vừa chú trọng tuyên truyền, vận động phụ nữ phát huy nội lực, khắc phục tư tưởng an phận, trông chờ, ỷ lại, vừa vận động hội viên, phụ nữ phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau về vốn, ngày công, khoa học kỹ thuật, bao tiêu đầu ra sản phẩm và kinh nghiệm để phát triển kinh tế gia đình… Bên cạnh đó, các cấp Hội còn thường xuyên cập nhật thông tin, chủ động tiếp cận, khai thác các nguồn vốn để hỗ trợ hội viên, phụ nữ xây dựng các mô hình kinh tế phù hợp với điều kiện thực tế của từng hộ tại địa phương.

Cùng với các hoạt động giúp phụ nữ về vốn, các cấp Hội đã vận động, hướng dẫn hội viên phụ nữ có những tư duy mới, cách làm mới trong lao động, sản xuất, mạnh dạn tham gia chuyển đổi cơ cấu kinh tế, đổi mới phát triển các hình thức tổ chức sản xuất có hiệu quả ở nông thôn; tập trung khai thác các nguồn lực hỗ trợ phụ nữ tiếp cận các chương trình chuyển giao khoa học kỹ thuật, ứng dụng khoa học công nghệ mới vào sản xuất kinh doanh, tăng thu nhập. Ngoài ra, hằng năm các cấp Hội đã tổ chức nhiều lớp dạy nghề truyền thống, dạy nghề mới cho hàng nghìn hội viên.

Từ các hoạt động hỗ trợ phát triển kinh tế của các cấp Hội phụ nữ đã tạo điều kiện cho hội viên phụ nữ đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, cải thiện cuộc sống, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế-xã hội của thành phố.

VŨ DUYÊN

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Giúp đỡ phụ nữ về vốn để phát triển kinh tế
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác