Print Thứ Năm, 15/10/2020 11:34 Gốc

Trong phiên làm việc sáng 15-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ 16 tiến hành các bước bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ thành phố dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.

Đồng chí Đỗ Mạnh Hiến thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Đề án nhân sự bầu Đoàn đại biểu Đảng bộ thành phố Hải Phòng dự Đại hội 13 của Đảng.

Đại hội nghe đồng chí Đỗ Mạnh Hiến thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Đề án nhân sự bầu Đoàn đại biểu Đảng bộ thành phố Hải Phòng dự Đại hội 13 của Đảng. Theo đó, các đại biểu dự Đại hội 13 phải là những người tiêu biểu về năng lực, trí tuệ, phẩm chất đạo đức, lối sống; là hạt nhân của sự đoàn kết; có tư duy đổi mới, có tâm huyết và khát vọng phát triển thành phố và đất nước… Về cơ cấu, đề án nhân sự yêu cầu có sự phân bổ hợp lý, bao gồm các cơ quan Đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội, các quận, huyện, các ngành; cán bộ trẻ, cán bộ nữ, chuyên gia giỏi trong các lĩnh vực, doanh nghiệp, cán bộ cơ sở…

Đại hội biểu quyết thông qua Đề án bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội 13 của Đảng.

Trên cơ sở số lượng được Trung ương phân bổ và cơ cấu, tiêu chuẩn, Đảng bộ thành phố giới thiệu danh sách 25 đồng chí để bầu 23 đồng chí đi dự Đại hội 13 của Đảng. Đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố là đại biểu đương nhiên. Đại hội cũng biểu quyết thông qua danh sách đại biểu dự khuyết dự Đại hội 13 của Đảng gồm 2 đồng chí với 100% số đại biểu tán thành.

Sau đó, đại hội thảo luận tại tổ về cơ cấu, thành phần, số lượng đoàn đại biểu của Đảng bộ thành phố dự Đại hội 13 và tiến hành bầu cử.

Các đại biểu bên thềm Đại hội.

Phóng viên các cơ quan báo chí tác nghiệp tại Đại hội.

Quang cảnh ngày làm việc thứ ba của Đại hội.

Cán bộ, phóng viên Báo Hải Phòng tác nghiệp tại Đại hội.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội 13 của Đảng.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội 13 của Đảng.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội 13 của Đảng.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội 13 của Đảng.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội 13 của Đảng.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội 13 của Đảng.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội 13 của Đảng.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội 13 của Đảng.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội 13 của Đảng.

Đại hội biểu quyết số lượng đại biểu dự khuyết tham gia Đoàn đại biểu Đảng bộ thành phố dự Đại hội 13 của Đảng.

Đại hội bỏ phiếu bầu đại biểu dự khuyết tham gia Đoàn đại biểu của Đảng bộ thành phố dự Đại hội 13 của Đảng.

Đại hội bỏ phiếu bầu đại biểu dự khuyết tham gia Đoàn đại biểu của Đảng bộ thành phố dự Đại hội 13 của Đảng.

Đại hội bỏ phiếu bầu đại biểu dự khuyết tham gia Đoàn đại biểu của Đảng bộ thành phố dự Đại hội 13 của Đảng.

HỒNG THANH – ẢNH: DUY THÍNH, ĐỖ HIỀN

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Giới thiệu 25 đồng chí để bầu Đoàn đại biểu Đảng bộ Hải Phòng dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác