Print Thứ Năm, 11/08/2022 19:30 Gốc

Ngày 11.8, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 103/NQ-CP về chính sách hỗ trợ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên mầm non, tiểu học ngoài công lập gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Mức hỗ trợ cao nhất là 3,7 triệu đồng.

Đối tượng được hỗ trợ là cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên làm việc tại trường mầm non, tiểu học dân lập, tư thục (gọi chung là trường ngoài công lập). Cụ thể là những người này đang làm việc tại các trường ngoài công lập trước khi cơ sở phải dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước để phòng, chống dịch Covid-19 tính từ ngày 1.5.2021 đến 31.12.2021, người nghỉ việc không lương từ 1 tháng trở lên tính từ ngày 1.5.2021 đến 31.12.2021.

Trường hợp được hưởng hỗ trợ này phải là những người chưa được hưởng chính sách hỗ trợ với người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương theo Nghị quyết 68/NQ-CP do không tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Ảnh: ITN

Người trong diện được hỗ trợ phải có xác nhận làm việc tại trường ngoài công lập đã làm việc trước đây hoặc trường ngoài công lập khác trong trường hợp cơ sở trước đây không hoạt động trở lại, ít nhất hết năm học 2021-2022.

Mức hỗ trợ một lần là 3,7 triệu đồng/người, áp dụng với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên chưa được hưởng chính sách của địa phương hỗ trợ đối với nhóm lao động không có giao kết hợp đồng lao động và một số đối tượng đặc thù khác theo quy định tại Nghị quyết 68/NQ-CP.

Hỗ trợ một lần mức 2,2 triệu đồng/người áp dụng với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đã được hưởng chính sách của địa phương theo quy định. Thời gian thực hiện việc này đến hết 31.12.

Các tỉnh, thành phố có tỷ lệ điều tiết các khoản thu phân chia về ngân sách trung ương trên 60% tự bảo đảm kinh phí thực hiện việc hỗ trợ. Các địa phương còn lại được hỗ trợ một phần từ nguồn ngân sách trung ương.

Minh Vân

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Giáo viên mầm non, tiểu học ngoài công lập được hỗ trợ cao nhất 3,7 triệu đồng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác