Print Thứ Bảy, 26/01/2019 17:17

Sáng 28-4, Giáo phường Ca trù Hải Phòng, tiền thân là CLB Ca trù Hải Phòng thuộc Hội Văn nghệ dân gian thành phố kỷ niệm 25 năm thành lập (1993-2018).

Tại lễ kỷ niệm, các hội viên Giáo phường Ca trù Hải Phòng cùng ôn lại 25 hình thành và phát triển. Theo đó, từ những năm 90 của thế kỷ trước, nhất là từ khi thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa 8 về “Xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”, sứ mệnh bảo tồn bộ môn nghệ thuật Ca trù thấm nhuần trong cộng đồng, nòng cốt là CLB Ca trù Hải Phòng (Hội Văn nghệ dân gian thành phố).

Tiết mục giao lưu trong chương trình

Trải qua thời gian 25 năm, được sự ủng hộ của các cấp, ngành, sự vào cuộc tích cực của những người tâm huyết, đến nay, Giáo phường Ca trù phát triển ổn định cả về ca nương, kép đàn với 37 hội viên. Giáo phường được Viện Âm nhạc Việt Nam ghi nhận về quá trình phục hồi Ca trù, khẳng định vị trí nổi bật của Ca trù Hải Phòng trong các cuộc liên hoan Ca trù toàn quốc. Ngoài việc phục dựng canh hát cửa đình chuẩn mực, giao lưu với các đơn vị bạn, các hội viên Giáo phường Ca trù Hải còn tích cực truyền dạy Ca trù dành cho những người yêu thích bộ môn nghệ thuật này, một số học sinh, sinh viên trên địa bàn thành phố.

Khen thưởng tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu

Nhân dịp này, Sở Văn hóa-Thể thao, Hội Liên hiệp VHNT thành phố khen thưởng 13 tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong hoạt động của Giáo phường. Tại chương trình, các hội viên Giáo phường Ca trù Hải Phòng cùng các CLB Ca trù đến từ các tỉnh, thành phố bạn đã cùng giao lưu nhiều tiết mục đặc sắc.

HT Báo an ninh Hải Phòng 29/04/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Giáo phường Ca trù Hải Phòng kỷ niệm 25 năm thành lập
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác