Print Thứ Sáu, 08/03/2019 10:04

 Chiều 7.3, khối Tham mưu – Xây dựng lực lượng – Hậu cần (TM-XDLL-HC) CATP tổ chức giao ban xây dựng lực lượng quý I/2019. Đại tá Nguyễn Quốc Hùng – Phó Giám đốc phụ trách CATP tới dự và chỉ đạo hội nghị.

Các đơn vị ký giao ước thi đua

Quý I, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo các đơn vị trong khối TM – XDLL – HC đã triển khai hiệu quả các mặt công tác, góp phần cùng toàn lực lượng CATP thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm ANTT cho nhân dân vui Xuân, đón Tết an toàn. Tập trung, chủ động giải quyết các vấn đề  giữ vững an ninh chính trị và trật tự xã hội, bảo vệ tuyệt đối an toàn các hoạt động chính trị, xã hội, kinh tế diễn ra trên địa bàn góp phần vào sự phát triển KT-XH của thành phố.

Khen thưởng các tập thể trong khối có thành tích xuất sắc

Bám sát chủ đề thi đua năm của CATP  đồng thời làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, phong trào thi đua đã được các đơn vị trong khối triển khai sâu rộng với nhiều cách làm hay, sáng tạo, tạo sức lan tỏa trong toàn lực lượng. Hầu hết các đơn vị đều đăng ký, triển khai các công trình, phần việc để triển khai thực hiện trong Quý I năm 2019 tạo nên khí thế thi đua sôi nổi, nâng cao hơn nữa ý thực phục vụ nhân dân của đông đảo cán bộ, chiến sĩ, góp phần động viên cán bộ chiến sĩ các đơn vị trong khối hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong quý I  đã có 104  lượt tập thể, cá nhân được các cấp biểu dương, khen thưởng.

Khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong quí I

Đánh giá hiệu quả trong Quý I để rút ra bài học, xác định cần tiếp tục thực hiện hoặc thay đổi công trình, phần việc cho phù hợp trong quý tiếp theo. Các đơn vị khối TM – XDLL – HC chủ động nghiên cứu đăng ký và thực hiện các công trình, phần việc có tính lan tỏa, có thể nhân rộng ra các đơn vị trong CATP. Theo đó, các đơn vị sẽ tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; làm tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy, Giám đốc CATP, chính quyền các cấp thực hiện hiệu quả kế hoạch công tác chuyên đề pháp chế, CCHC, cải cách tư pháp; kiện toàn cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ CATP; công tác xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”…

Lãnh đạo các đơn vị trong khối phát biểu ý kiến tại giao ban

Tại buổi giao ban, các đơn vị cũng thảo luận sôi nổi làm rõ hơn những nội dung báo cáo trong quý I để xây dựng mục tiêu, tạo động lực, nâng cao tính sáng tạo phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đại tá Nguyễn Quốc Hùng, phó Giám đốc phụ trách CATP phát biểu chỉ đạo tại giao ban

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Quốc Hùng – Phó Giám đốc phụ trách CATP đánh giá cao công tác chủ động tham mưu, nắm tình hình, kiểm tra, đôn đốc của toàn khối. Đại tá Nguyễn Quốc Hùng đề cập tới 5 nhiệm vụ trọng tâm trong đó nhấn mạnh công tác phối hợp giữa các đơn vị trong công tác chuyên môn cần phải được đặc biệt quan tâm để tạo hiệu quả cao trong công việc; Cần có những kế hoạch cụ thể để khắc phục những hạn chế tốn tại; Chủ động nắm tình hình tư tưởng, quản lý cán bộ, chiến sĩ , thực hiện công trình phần việc đề ra một cách cụ thể; Chủ động tham mưu theo chức năng, nhiệm vụ, thực hiện nghiêm qui trình công tác; Quan tâm đến chế độ, chính sách, thi đua khen thưởng, hậu cần kỹ thuật, đời sống của cán bộ, chiến sĩ đồng thời đề cao tính sáng tạo trong công tác chuyên môn…..

Bàn giao đơn vị chủ trì giao ban XDLL Quý II năm 2019

Tại buổi giao ban, các đơn vị trong khối ký giao ước thi đua và khen thưởng cho 8 tập thể và 8 cá nhân có thành tích xuất sắc.

PT

Nguồn. ANHP

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Giao ban XDLL Khối Tham mưu – Xây dựng lực lượng – Hậu cần quý I/2019
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác