Print Thứ Bảy, 26/01/2019 21:43

Chiều 15/11, tại Trung tâm Hội nghị thành phố, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố nghe báo cáo tình hình thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Nút giao thông Nam Cầu Bính. Cùng dự có Ban Quản lý dự án khu vực các công trình GTVT, nhà thầu và lãnh đạo các Sở, ngành, đơn vị liên quan.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án, công tác giải phóng mặt bằng của Dự án đầu tư xây dựng Nút giao Nam Cầu Bính cần phải giải phóng mặt bằng 122 tổ chức, hộ gia đình, cá nhân với diện tích tương ứng là 116.346,00m² thì đến nay đã bàn giao mặt bằng với diện tích là 26.802,51m² (đạt 23,04%). Về công tác phê duyệt giá đất để tính tiền bồi thường hỗ trợ, ngày 13/11/2018, Hội đồng thẩm định giá đất thành phố đã có Thông báo số 333/TB-HĐTĐGĐ đồng ý với  giá đất cụ thể khi thu hồi đất thực hiện Dự án, hiện đang chờ Sở Tài nguyên & Môi trường trình UBND thành phố phê duyệt.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Xuân Bình nhận định về cơ bản quận Hồng Bàng, Ban Quản lý dự án và các nhà thầu đã triển khai khá tốt công tác của Dự án, thời gian tới cần triển khai một cách thiết thực và cụ thể. Phó Chủ tịch Thường trực đề nghị Ban Quản lý dự án, Sở Giao thông vận tải và Văn phòng UBND thành phố rà soát lại những đề nghị xin ý kiến các Sở, ngành về chính sách các vấn đề: khung giá đất GPMB, khung giá đất tái định cư; giao Ban Quản lý dự án, Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng, quận Hồng Bàng, Văn phòng UBND thành phố xác định lựa chọn các phương án đất tái định cư, báo cáo lãnh đạo UBND thành phố xem xét phương án khả thi nhất; xem xét những hỗ trợ khác của dự án, đề nghị các Sở, ngành, đơn vị liên quan rà soát, báo cáo sớm cho UBND thành phố trước 25/11.


Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Xuân Bình tại cuộc họp.

Phó Chủ tịch Thường trực đề nghị Văn phòng UBND thành phố, Sở Giao thông vận tải, Ban Quản lý dự án phối hợp với các nhà thầu định ra một cách rất cụ thể, chi tiết các đường găng tiến độ gắn với GPMB của Dự án; đề nghị Ban Quản lý, quận Hồng Bàng, nhà thầu phối hợp có phương án cụ thể, đảm bảo đúng tiến độ GPMB báo cáo UBND thành phố trước 20/11; đề nghị huyện An Dương, Ban Quản lý, Nhà thầu lên kế hoạch cụ thể đáp ứng yêu cầu GPMB cho thi công báo cáo UBND thành phố, những chỗ đã bàn giao các đơn vị phối hợp với nhau bảo đảm thi công được trên thực tế. Liên quan đến kiến nghị của Ban Quản lý dự án, đề nghị Văn phòng UBND thành phố kiểm tra, quận Hồng Bàng và Sở Thông tin và Truyền thông có kế hoạch làm việc với các bên liên quan về các công trình hệ thống cáp ngầm, cột điện chiếu sáng, cây xanh… cần di dời ra khỏi phạm vi thi công, có kế hoạch xử lý bảo đảm tiến độ báo cáo UBND thành phố trước 20/11. Đề nghị Văn phòng UBND thành phố kiểm tra nắm bắt thông tin, các vướng mắc phát sinh của dự án để chuẩn bị báo cáo, đề xuất trước các cuộc giao ban thường kỳ.

Tiến Phước – haiphong.gov.vn 15/11/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Giao ban thường kỳ Dự án đầu tư xây dựng Nút giao thông Nam Cầu Bính
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác