Print Thứ Bảy, 26/01/2019 18:38

Chiều 12/7, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Xuân Bình chủ trì buổi giao ban thường kỳ về tiến độ thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Bắc Sông Cấm. Cùng dự có các Sở, ngành, địa phương và Ban Quản lý dự án.

Qua nghe báo cáo công việc đã thực hiện tuần qua, Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Xuân Bình hoan nghênh UBND huyện Thủy Nguyên, Ban Quản lý dự án, các Sở, ngành liên quan trong công tác giải phóng mặt bằng, cảm ơn người dân đã tích cực hỗ trợ triển khai. Trong thời gian tới, huyện Thủy Nguyên tiếp tục duy trì triển khai vận động người dân đảm bảo giải phóng mặt bằng đúng thời hạn, sau khi áp dụng hết các chế độ chính sách, quá thời hạn cần thiết sẽ áp dụng các biện pháp theo quy định pháp luật đảm bảo mặt bằng cho tiến độ dự án.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Xuân Bình phát biểu tại cuộc họp.

Phó Chủ tịch Thường trực kết luận tại buổi họp yêu cầu UBND huyện Thủy Nguyên, Ban Quản lý dự án quan tâm tới các hiện tượng lôi kéo kích động người dân (nếu có), kiên quyết đấu tranh xử lý theo quy định pháp luật. Về kiến nghị đề xuất của Ban Quản lý dự án về nguồn vốn và sử dụng vốn cho dự án, giao Văn phòng UBND thành phố khẩn trương thực hiện kết luận của UBND thành phố, làm việc với các Sở, ngành sớm giải quyết. Về kiến nghị của UBND huyện Thủy Nguyên và các ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường, giao Văn phòng UBND thành phố kiểm tra, trình các cơ quan có thẩm quyền quyết định và giao lại cho UBND huyện Thủy Nguyên thực hiện. Về thứ tự thực hiện đường găng nhằm đảm bảo tiến độ, đảm bảo chất lượng, đề nghị Ban Quản lý dự án, UBND huyện Thủy Nguyên, các Sở, ngành liên quan thực hiện và Văn phòng UBND thành phố theo dõi, đôn đốc.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố giao Ban Quản lý dự án và Sở Giao thông vận tải chủ động phối hợp với cơ quan chức năng của Bộ Giao thông vận tải đảm bảo việc thi công cầu Hoàng Văn Thụ. Đồng chí Chánh Văn phòng UBND thành phố kiểm tra, đôn đốc lại toàn bộ công việc lãnh đạo UBND thành phố giao cho Văn phòng, triển khai kịp thời, nghiêm túc đảm bảo không để chậm trễ công việc. Liên quan tới đề xuất của Ban Quản lý dự án về việc thực hiện hợp đồng với các nhà thầu, Văn phòng UBND thành phố rà soát lại các hợp đồng đã ký kết, đảm bảo việc thực hiện các điều khoản trong hợp đồng theo đúng quy định của pháp luật, báo cáo lại UBND thành phố.

Tiến Phước – haiphong.gov.vn 12/7/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Giao ban thường kỳ Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Bắc Sông Cấm
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác