Print Thứ Sáu, 16/08/2019 10:23

Vừa qua, cụm thi đua MTTQ Việt Nam khối quận tổ chức hội nghị giao ban đánh giá tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Đồng chí Nguyễn Thị Minh phương – Phó Chủ tịch Uỷ  ban MTTQ Việt Nam thành phố phát biểu tại Hội nghị

6 tháng năm 2019, MTTQ trong Cụm thi đua khối quận đã bám sát và triển khai các nội dung giao ước thi đua đã ký, từng đơn vị xây dựng chương trình công tác thực hiện công tác Mặt trận gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương; tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động…; đăng ký các công trình sản phẩm phù hợp thiết thực với địa phương lập thành tích chào mừng thành công Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp hướng tới Đại hội MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2019 -2024.

Bên cạnh đó, MTTQ các quận đã tổ chức thực hiện tốt việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các cuộc vận động như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” ,“Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; phong trào đền ơn đáp nghĩa và các hoạt động từ thiện khác… góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững quốc phòng – an ninh ở địa phương.

Trong những tháng tiếp theo, MTTQ các quận tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; phát động ủng hộ “Quỹ vì người nghèo” nhân “Tháng cao điểm vì người nghèo”; rà soát, hỗ trợ xây mới, sửa chữa “Nhà Đại đoàn kết”; tặng quà, hỗ trợ giống vốn cho người nghèo phát triển sản xuất, các hoạt động Đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo từ thiện góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo; triển khai các hoạt động Tết cho người nghèo…

PV

Nguồn. ANHP

Tiện ích thông tin
QR Code
QR CODE: Giao ban cụm thi đua MTTQ Việt Nam khối quận
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác