Print Thứ Ba, 09/07/2019 10:52

Ngày 28-6, tại TP Móng Cái, Công an tỉnh Quảng Ninh tổ chức hội nghị giao ban công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ 6 tháng đầu năm 2019. Thượng tá Nguyễn Thuận, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì.

Giao ban công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ

6 tháng đầu năm 2019, lực lượng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ từ Công an tỉnh đến Công an các địa phương đã bám sát nội dung, chương trình công tác trọng tâm, tập trung tham mưu, phục vụ cấp ủy, chính quyền, Ban chỉ đạo cùng cấp lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, hoàn thành cơ bản mục tiêu, nhiệm vụ công tác trọng tâm. Trong đó, nổi bật là, tiếp tục làm tốt công tác tham mưu, phục vụ Ban chỉ đạo Tỉnh, Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ. Đã báo cáo UBND tỉnh ra Quyết định công nhận 47 cơ quan, 86 doanh nghiệp, 6 nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”; ban hành văn bản chỉ đạo các đơn vị, Công an địa phương đẩy mạnh công tác xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ trong khu kinh tế, khu công nghiệp, doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài. Đồng thời, phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương củng cố, duy trì hoạt động của 170 mô hình phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Đối với công tác dân vận trong CAND, công tác đảm bảo ANTT góp phần xây dựng nông thôn mới, Công an tỉnh Quảng Ninh đã phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2019, đăng ký xây dựng 02 mô hình “Dân vận khéo” cấp tỉnh; triển khai “Năm dân vận chính quyền”… Các lực lượng nòng cốt đảm bảo ANTT ở cơ sở như Công an xã, Bảo vệ dân phố tiếp tục được quan tâm trang bị phương tiện, điều kiện làm việc, bồi dưỡng nghiệp vụ, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Công an tỉnh đã hoàn thành tổ chức 8 lớp tập huấn nghiệp vụ cho lực lượng BVDP, Công an xã.

Tại hội nghị giao ban, lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh và Công an các địa phương thảo luận, phân tích một số tình hình về an ninh trật tự liên quan đến công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ hiện nay; hiệu quả và những tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở cơ sở; phương hướng công tác trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thượng tá Nguyễn Thuận, Phó Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận nỗ lực vượt khó của lực lượng chuyên trách thực hiện công tác phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ của Công an tỉnh 6 tháng đầu năm 2019. Đồng chí nhấn mạnh: “Trong điều kiện biên chế của lực lượng chuyên trách thuộc Công an tỉnh còn hạn chế, cần có sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị nghiệp vụ, Công an địa phương trong thời gian tới. Công an các địa phương cần học tập, trao đổi kinh nghiệp những mô hình hay, cách làm hiệu quả, thanh loại những mô hình không còn phát huy tác dụng trong thực tiễn. Lãnh đạo, chỉ huy Công an các cấp phải bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình, tâm tư, nguyện vọng của quần chúng nhân dân, tiếp thu ý kiến đóng góp của quần chúng nhân dân đối với các mặt công tác của lực lượng Công an”.

 Về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, đồng chí Nguyễn Thuận yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ, Công an địa phương thực hiện tốt “Năm dân vận chính quyền” thông qua việc thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính; tăng cường kỷ luật, kỷ cương; nắm tình hình nhân dân, xây dựng văn minh công sở. Tham mưu các cấp ủy Đảng, chính quyền xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 44-KL/TW, ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương và Kế hoạch số 281-KH/TW, ngày 07/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thưc khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới. Hoàn thành sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 08/CT-BCA, ngày 01/11/2016 của Bộ Công an về tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý và nâng cao hiệu quả hoạt động của bảo vệ dân phố, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh phối hợp với cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an tổ chức nghiệp vụ công tác xây dựng phong trào cho lực lượng chuyên trách của lực lượng Công an toàn tỉnh…         

MINH CHÂU

Nguồn. ANHP

Tiện ích thông tin
QR Code
QR CODE: Giao ban công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác