Print Thứ Năm, 22/06/2023 21:05 Gốc

Chiều 22/6, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Thành ủy Hải Phòng tổ chức Hội nghị giao ban công tác tổ chức xây dựng Đảng khu vực miền Bắc, đánh giá công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm; định hướng nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2023.

Các đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng; Phan Thăng An, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đồng chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo 25 Ban Tổ chức các Tỉnh ủy, Thành ủy khu vực miền Bắc.

Quang cảnh Hội nghị.

Theo báo cáo của Ban Tổ chức Trung ương, 6 tháng đầu năm 2023, Ban Tổ chức các tỉnh, thành ủy khu vực miền Bắc đã bám sát chỉ đạo của Ban Tổ chức Trung ương, của tỉnh, thành ủy, từ đó chủ động tham mưu triển khai thực hiện nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch về công tác tổ chức xây dựng Đảng một cách toàn diện, sáng tạo, đồng bộ, kịp thời, trọng tâm. Tiếp tục tham mưu có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng; tham mưu triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ giải pháp theo các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 4, 5, 6 khóa XIII về công tác xây dựng Đảng.

Công tác kiểm điểm, đánh giá tập thể, cá nhân và xếp loại chất lượng tổ đảng, cán bộ, đảng viên được thực hiện nghiêm túc, chất lượng, đảm bảo dân chủ, khách quan, từng bước khắc phục bệnh thành tích; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ; đẩy mạnh cải cách hành chính; thực hiện tốt các nhiệm vụ về chính sách, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ và các nhiệm vụ đột xuất khác. Qua đó đã góp phần quan trọng giữ vững sự ổn định chính trị, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội của các địa phương và cả nước.

Đồng chí Đào Trọng Đức, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hải Phòng phát biểu tại Hội nghị.
Đồng chí Lê Thị Hường, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lai Châu phát biểu tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, đại diện Ban Tổ chức các tỉnh, thành ủy đã thảo luận, trao đổi về một số cách làm hiệu quả về công tác tổ chức xây dựng đảng, trong đó phân tích làm rõ thực trạng về phát triển đảng viên và củng cố tổ chức cơ sở đảng; sắp xếp tổ chức bộ máy; tiêu chí xác định triển khai mô mình chi bộ 4 “tốt”, Đảng bộ “4 tốt”…; đồng thời kiến nghị với Ban Tổ chức Trung ương một số số vướng mắc, khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ.

Đồng chí Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy Hải Phòng phát biểu chào mừng tại Hội nghị.

Trao đổi tại Hội nghị, đồng chí Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy nhất trí với ý kiến của một số địa phương cho rằng việc giảm biên chế là cần thiết nhưng cần xem xét giảm đến mức độ nào để đạt mục tiêu cuối cùng là nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, tránh áp lực cho các địa phương. Về cách thức tinh giản biên chế, đồng chí đề nghị cần tránh giảm cơ học mà phải quan tâm nhiều hơn đến chất lượng. Việc giảm cần theo hướng giảm đầu mối, giảm cấp trung gian. Về giải pháp, đồng chí đề nghị Ban Tổ chức Trung ương cho phép các địa phương chuyển biên chế phục vụ thành biên chế chuyên môn; sơ kết đánh giá hiệu quả mô hình Hội đồng trường công lập; quan tâm, tạo điều kiện đối với cán bộ trẻ, cán bộ nữ…

Đồng chí Nguyễn Quang Dương, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu kết luận Hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Dương, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương ghi nhận những kết quả trong công tác tổ chức xây dựng đảng 6 tháng đầu năm 2023 với những kết quả toàn diện. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đề nghị Ban Tổ chức các tỉnh, thành ủy tiếp tục tập trung nhiệm vụ xây dựng chỉnh đốn đảng, tham mưu Thường trực, Ban Thường vụ các tỉnh, thành ủy lãnh đạo và triển khai thực hiện có chất lượng, hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 4, 5, 6 khóa XIII về công tác tổ chức xây dựng Đảng; triển khai và tổ chức thực hiện tốt việc lấy phiếu tín nhiệm các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý theo Quy định 96 năm 2023 của Bộ Chính trị. Cùng với đó phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống trị, nhất là những điểm mới, những cách làm hay của những cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và Nhân dân; coi trọng hơn nữa nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiến, bổ sung lý luận về công tác tổ chức xây dựng Đảng…

Hoàng Tùng, Đàm Thanh

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Giao ban công tác tổ chức xây dựng Đảng khu vực miền Bắc năm 2023
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác