Print Chủ Nhật, 27/01/2019 00:59

Sáng 10-1, Cụm thi đua khối quận, huyện tổ chức hội nghị tổng kết công tác Thi đua – Khen thưởng Ủy ban MTTQ Việt Nam khối quận, huyện năm 2018. Các đồng chí: Nguyễn Thị Minh Phương – Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; Bùi Đức Cường – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hải An, trưởng thi đua khối quận; Nguyễn Thị Hương – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Cát Hải, Trưởng thi đua khối huyện đồng chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị giao ban công tác Thi đua – Khen thưởng Ủy ban MTTQ Việt Nam khối quận, huyện

Năm 2018, MTTQ các quận đã bám sát và triển khai các nội dung giao ước thi đua của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố phát động, từng đơn vị xây dựng chương trình công tác bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương; vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, quy mô các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Đặc biệt, các hoạt động “Vì người nghèo” được triển khai mang lại hiệu quả tích cực.

Năm 2018, khối quận đã tổ chức trao 5133 suất quà với số tiền hơn 2 tỷ đồng; xây mới 115 nhà Đại đoàn kết với số tiền hơn 2 tỷ đồng; sửa 44 nhà với số tiền hơn 381 triệu đồng; hỗ trợ 6 trường hợp giống vốn với số tiền hơn 25 triệu đồng; trợ giúp 255 học sinh học tập với số tiền hơn 180 triệu đồng; hỗ trợ 63 trường hợp khám chữa bệnh với số tiền hơn 70 triệu đồng; hỗ trợ 215 trường hợp khó khăn đột xuất với số tiền hơn 163 triệu đồng; hỗ trợ khác với số tiền hơn 436 triệu đồng.

Tại khối huyện, năm 2018, Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện đã phát động có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động nhơ: Công tác tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật của nhà nước, thực hiện Pháp lệnh dân chủ xã, phường, thị trấn, đẩy mạnh công tác giám sát nhân dân, công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, củng cố kiện toàn tổ chức Mặt trận, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội; đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn.

Các huyện đã quan tâm chú trọng duy trì, phát hiện những mô hình mới, nhân rộng điển hình tiên tiến ở các khu dân cư; góp phần vào thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng an ninh tại các địa phương.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia đóng góp ý kiến vào báo cáo dự thảo kết quả công tác Thi đua – Khen thưởng khối quận, huyện năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2019 và tham gia bỏ phiếu suy tôn thi đua khối quận, huyện.

PV – haiphong.gov.vn 13/01/2019


Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Giao ban công tác Thi đua – Khen thưởng Ủy ban MTTQ Việt Nam khối quận, huyện
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác