Print Thứ Ba, 26/05/2020 20:53 Gốc

Sáng 26-5, Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức hội nghị giao ban công tác dư luận xã hội (DLXH) tháng 4, 5 năm 2020, triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác DLXH tháng 6 năm 2020. Đồng chí Nguyễn Quốc Khánh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì hội nghị.

Trong 2 tháng 4 và 5 năm 2020, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã nắm bắt, tiếp nhận, tổng hợp 46 lượt báo cáo bằng văn bản, hàng nghìn tin nhắn qua mạng xã hội của đội ngũ cộng tác viên DLXH thành phố, đặc biệt là các thông tin phản ánh nhanh về DLXH liên quan đến dịch bệnh Covid-19; xây dựng 15 báo cáo DLXH đề cập đến 25 vấn đề (trong đó về tình hình dịch bệnh có 12 báo cáo chuyên đề) được dư luận xã hội quan tâm. Cùng với đó, công tác DLXH tiếp tục nhận được sự phản ánh đa chiều từ các cộng tác viên, cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố. Phương pháp nắm bắt, chế độ báo cáo phản ánh DLXH đã đi vào nề nếp, nội dung các báo cáo đề cập khá đầy đủ những vấn đề người dân quan tâm, bảo đảm tính thời sự, xúc tích, ngắn gọn, rõ ràng…

Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Quốc Khánh phát biểu kết luận hội nghị.
Đại biểu tham gia ý kiến tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Quốc Khánh ghi nhận kết quả công tác DLXH trong thời gian qua, đồng thời đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan chức năng, nhất là các đồng chí cộng tác viên DLXH tập trung triển khai thực hiện 7 nhiệm vụ trọng tâm công tác DLXH trong tháng 6, trong đó tiếp tục bám sát tình hình thực tiễn, nhiệm vụ chính trị, chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, thành phố, địa phương và đơn vị; trọng tâm là việc thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị; Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, Đại hội XIII của Đảng; kết quả Hội nghị Trung ương lần thứ 12; kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV, kết quả phát triển kinh tế – xã hội đất nước và thành phố 6 tháng đầu năm 2020…

THẾ KHOA

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Giao ban công tác dư luận xã hội tháng 4, 5 năm 2020
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác