Print Thứ Ba, 10/10/2023 12:40 Gốc

Sáng 10/10, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tổ chức giám sát việc thực hiện một số Nghị quyết của HĐND thành phố về chính sách với người có công với cách mạng và người nghèo tại huyện Vĩnh Bảo.

Đồng chí Cao Xuân Liên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Trưởng đoàn giám sát. Cùng dự làm việc có đại diện lãnh đạo Sở, ban, ngành và các đơn vị liên quan.

Đồng chí Cao Xuân Liên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố chủ trì cuộc làm việc.

Báo cáo tại cuộc giám sát, Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Bảo Lê Ngọc Lân cho biết: Thực hiện các Nghị quyết của HĐND thành phố huyện Vĩnh Bảo đã ban hành các văn bản chỉ đạo; giao các cơ quan chuyên môn phối hợp với UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức của người dân trong việc thực hiện chính sách đối với người có công và người nghèo trên địa bàn huyện; thường xuyên tổ chức, kiểm tra giám sát việc thực hiện.

Kết quả, năm 2022 huyện Vĩnh Bảo đã chi trả cho tổng 2.698 đối tượng với kinh phí hỗ trợ là 11.881.250.000 đồng. Từ 01/01/2023 đến 31/9/2023, huyện đã tiến hành chi trả cho tổng 2.496 đối tượng với kinh phí hỗ trợ gần 22 tỷ đồng (thực hiện chi trả hàng tháng qua hệ thống bưu điện). Hỗ trợ bằng tiền mặt theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ (xây mới 40 triệu, sửa chữa 20 triệu)…

Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Phạm Thị Huyền, thành viên Đoàn giám sát phát biểu tại cuộc làm việc.

Thời gian tới, huyện Vĩnh Bảo tăng cường công tác tuyên truyền các Nghị quyết của HĐND thành phố về thực hiện chính sách đối với người có công và người nghèo trên địa bàn huyện; rà soát, quản lý đối tượng; tham mưu UBND huyện ban hành các Kế hoạch, Quyết định phê duyệt, điều chỉnh; hướng dẫn các đơn vị, cá nhân liên quan hoàn thiện thủ tục giải ngân và theo dõi quản lý tiến độ thực hiện. Bên cạnh đó, tập trung đôn đốc các cơ quan chuyên môn quan tâm, chú trọng đẩy nhanh tiến độ giải ngân ngay sau khi có Quyết định của UBND thành phố, góp phần đảm bảo tình hình thực hiện chính sách an sinh xã hội trên địa bàn huyện.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cao Xuân Liên kết luận tại cuộc giám sát.

Sau khi nghe báo cáo của UBND huyện Vĩnh Bảo và ý kiến phát biểu các thành viên Đoàn công tác, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cao Xuân Liên ghi nhận và đánh giá cao sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện một số Nghị quyết của HĐND thành phố về chính sách với người có công với cách mạng và người nghèo tại huyện Vĩnh Bảo, thể hiện tinh thần nhân văn và trách nhiệm của chính quyền, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đề nghị huyện Vĩnh Bảo tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, huy động nguồn xã hội hóa, chủ động tháo gỡ khó khăn, rà soát đối tượng có công, đảm bảo đúng đối tượng, không bỏ sót hộ nghèo và cận nghèo để triển khai hiệu quả các Nghị quyết của HĐND thành phố; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện một số Nghị quyết của HĐND thành phố về chính sách với người có công với cách mạng và người nghèo trên địa bàn huyện. Huyện Vĩnh Bảo tiếp thu ý kiến của các thành viên Đoàn giám sát hoàn thiện báo cáo gửi Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố để tổng hợp báo cáo các cơ quan thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Nguyễn Hải

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Giám sát việc thực hiện một số Nghị quyết của HĐND thành phố về chính sách người có công với cách mạng và người nghèo tại huyện Vĩnh Bảo
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác