Print Thứ Ba, 19/09/2023 16:05 Gốc

Sáng 19/9, Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND thành phố do đồng chí Bùi Đức Quang, Phó Chủ tịch HĐND thành phố làm Trưởng Đoàn đi khảo sát thực tế và làm việc với Công ty Phát triển Khu công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng (huyện An Dương) về việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. Cùng đi có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan.

Khu công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng hiện có 50 doanh nghiệp được cấp giấy phép đầu tư. Khu công nghiệp luôn tuân thủ đúng các quy định pháp luật hiện hành về bảo vệ môi trường, kết quả các thông số nằm trong giới hạn cho phép theo các chỉ tiêu trong Quy chuẩn hiện hành; có nhà máy xử lý nước thải tập trung của đảm bảo công suất xử lý lượng nước thải của 100% các doanh nghiệp thứ cấp, chất lượng nước thải sau xử lý luôn đạt quy chuẩn hiện hành; lắp đặt đầy đủ các thiết bị và vận hành liên tục hoạt động của hệ thống quan trắc tự động để giám sát chất lượng nước thải sau xử lý.

Đoàn khảo sát thực tế tại một số doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng.
Đoàn khảo sát thực tế tại một số doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng.
Đồng chí Đỗ Quang Hưng, Phó Tổng Giám đốc thứ nhất Công ty Phát triển Khu công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng báo cáo tại cuộc làm việc.

Hiện nay, 100% các doanh nghiệp đấu nối nước thải vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của khu công nghiệp. Nhà máy xử lý nước thải tập trung của khu công nghiệp sau khi được nâng cấp cải tạo có tổng công suất là 4.000m³/ngày đêm, xử lý theo công nghệ sinh học, được vận hành thường xuyên, liên tục. Nước sau xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT. Kết quả giám sát, quan trắc nước thải định kỳ đều cho thấy nước thải đạt quy chuẩn cho phép. Chất thải rắn thông thường và chất thải nguy hại được phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý theo đúng hợp đồng ký kết với đơn vị có đủ chức năng; khối lượng chất thải được tổng hợp báo cáo theo quy định.

Đồng chí Bùi Đức Quang, Phó Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu tại cuộc làm việc.

Qua đi khảo sát thực tế, nghe báo cáo và các ý kiến của các thành viên Đoàn giám sát, đồng chí Bùi Đức Quang, Phó Chủ tịch HĐND thành phố đánh giá Khu công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng là đơn vị làm tốt, bài bản các nội dung từ quản lý điều hành đến tổ chức thực hiện công tác bảo vệ mội trường. Việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý nước thải, khí thải, chất thải rắn và tiếng ồn được đơn vị thực hiện nghiêm túc trên cơ sở tự giám sát theo cam kết, thường xuyên thanh tra, kiểm tra, xử lý kịp thời. Đơn vị cũng lắp đặt đầy đủ các thiết bị và vận hành liên tục hoạt động của hệ thống quan trắc tự động để giám sát chất lượng nước thải sau xử lý tại hệ thống xử lý nước thải tập trung theo quy định.

Về một số khó khăn, hạn chế trong triển khai thực hiện, Phó Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị đơn vị tiếp thu các ý kiến góp ý của các thành viên Đoàn giám sát; rà soát các đầu việc chưa thực hiện tốt để hoàn thiện; phối hợp chặt chẽ với địa phương, đơn vị liên quan trong thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, trong đó kịp thời cập nhật các quy định mới để áp dụng phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị. Với kiến nghị của đơn vị, Đoàn giám sát tiếp thu và có ý kiến với các cấp có thẩm quyền.

Hoàng Tùng

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường tại Khu công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác