Print Thứ Năm, 28/09/2023 13:55 Gốc

Sáng 28/9, Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND thành phố do đồng chí Bùi Đức Quang, Phó Chủ tịch HĐND thành phố làm Trưởng Đoàn làm việc với Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hải Phòng về việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. Cùng đi có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan.

Các khu vực xử lý rác Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hải Phòng đang quản lý và vận hành gồm: Khu liên hợp xử lý chất thải Tràng Cát có diện tích 44ha (bao gồm bãi chôn lấp hợp vệ sinh, nhà máy xử lý chất thải rắn, lò đốt rác thải y tế); Khu xử lý chất thải Đình Vũ có diện tích 29,6ha; Khu xử lý chất thải Gia Minh có diện tích 36ha.

Lãnh đạo Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hải Phòng báo cáo tại cuộc làm việc.

Công ty đã xây dựng hệ thống xử lý nước thải, khí thải. Vận hành hệ thống xử lý nước thải, khí thải đảm bảo xử lý triệt để, hiệu quả. Nước thải, khí thải sau xử lý đạt quy chuẩn cho phép trước khi thải ra môi trường. Thực hiện chương trình quan trắc, giám sát môi trường định kỳ đầy đủ, đúng vị trí, tần suất quan trắc. Thực hiện thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại Công ty theo quy định. Tiến hành thu gom, bố trí kho lưu trữ riêng và chuyển giao chất thải nguy hại phát sinh tại Công ty cho đơn vị có chức năng xử lý chất thải nguy hại. Công ty cũng thành lập một hệ thống quản lý, bảo vệ môi trường tại cơ sở và đồng bộ các biện pháp về kỹ thuật, tổ chức huấn luyện, tuyên truyền giáo dục đối với cán bộ, nhân viên Công ty.

Đoàn khảo sát thực tế tại khu vực điều hành và Bãi rác Đình Vũ, Bãi rác Tràng Cát.
Đoàn khảo sát thực tế tại khu vực điều hành và Bãi rác Đình Vũ, Bãi rác Tràng Cát.

Tại cuộc làm việc, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hải Phòng đề nghị HĐND và các sở ngành liên quan cho phép dùng tiếp nhận rác thải sinh hoạt tại Khu xử lý Đình Vũ, điều chuyển khối lượng rác tiếp nhận hàng ngày tại đây về 02 Khu xử lý Tràng Cát và Gia Minh, đồng thời thực hiện các công tác cải tạo, đóng cửa bãi rác để đảm bảo an toàn cho bãi rác trước mùa mưa bão. Chỉ đạo, hướng dẫn các quận, huyện tăng cường thực hiện công tác phân loại rác, vận chuyển rác thải sau phân loại về xử lý tại Khu liên hợp xử lý chất thải Tràng Cát nhằm tăng cường xử lý rác bằng các phương pháp hiện đại: tái chế, xử lý thành phân mùn vi sinh để giảm thiểu lượng rác chôn lấp…

Phó Chủ tịch HĐND thành phố Bùi Đức Quang phát biểu tại cuộc làm việc.

Qua đi kiểm tra thực địa tại Bãi rác Đình Vũ và Bãi rác Tràng Cát, nghe báo cáo và ý kiến của các thành viên Đoàn giám sát, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Bùi Đức Quang đánh giá Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hải Phòng đã chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường trong công tác quản lý và xử lý rác thải tại các khu xử lý Công ty đang quản lý và vận hành. Phó Chủ tịch HĐND thành phố nhấn mạnh, công tác thu gom, xử lý nước thải, rác thải có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân, vì vậy Công ty cần thường xuyên kiểm tra, giám sát trong quá trình thực hiện để kịp thời phát hiện các sự cố và có biện pháp khắc phục; tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn phân loại rác thải tại nguồn cho người dân… Các kiến nghị của Công ty, Đoàn giám sát ghi nhận, tiếp thu để báo cáo HĐND thành phố.

Hoàng Tùng

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường tại Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hải Phòng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác