Print Thứ Sáu, 13/10/2023 11:00 Gốc

Sáng 13/10, Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND thành phố do đồng chí Bùi Đức Quang, Phó Chủ tịch HĐND thành phố làm Trưởng Đoàn làm việc với Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng về việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành, đơn vị liên quan và một số doanh nghiệp trong các Khu công nghiệp.

Theo báo cáo của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng, các doanh nghiệp trong các Khu công nghiệp, Khu kinh tế (KCN, KKT) trên địa bàn thành phố có ý thức chấp hành các quy định của pháp Luật về công tác bảo vệ môi trường. Các doanh nghiệp trước khi đi vào hoạt động đã có hồ sơ môi trường và thực hiện nghiêm túc các cam kết trong các hồ sơ môi trường đã được phê duyệt.

Quang cảnh cuộc làm việc.
Lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng báo cáo tại cuộc làm việc.

Hiện nay, 11 KCN đang hoạt động đã được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường và đã xây dựng hệ thống thu gom nước mưa và nước thải riêng biệt, đã có nhà máy xử lý nước thải tập trung của KCN hoạt động đảm bảo các quy chuẩn Việt Nam về nước thải công nghiệp trước khi thải ra môi trường. Các doanh nghiệp trong các KCN có nguồn khí thải phát sinh đều đã có biện pháp giảm thiểu và xử lý an toàn trước khi thải ra môi trường. Việc thu gom, vận chuyển chất thải rắn thông thường tại các KCN trên địa bàn thành phố do các doanh nghiệp trong các KCN có trách nhiệm phân loại tại nguồn phát sinh và chủ động ký hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom, vận chuyển…

Tại cuộc làm việc, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng đề nghị UBND thành phố xem xét điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND ngày 13/5/2019 của UBND thành phố về việc ban hành Quy chế phối hợp bảo vệ môi trường trong KKT Đình Vũ-Cát Hải và các KCN trên địa bàn thành phố cho phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành; quan tâm chỉ đạo đẩy nhanh việc áp dụng các tiêu chí sinh thái, sử dụng chất thải là vật liệu, khuyến khích áp dụng kinh tế tuần hoàn, cộng sinh công nghiệp-đô thị trên địa bàn thành phố, trong đó có địa bàn KKT, các KCN.

Phó Chủ tịch HĐND thành phố Bùi Đức Quang phát biểu tại cuộc làm việc.

Qua nghe báo cáo, Đoàn giám sát đánh giá Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng thời gian qua đã chủ động, tích cực xây dựng đầy đủ các kế hoạch, chương trình để thực hiện các nhiệm vụ về quản lý tài nguyên và môi trường; tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường cho các doanh nghiệp; thực hiện tốt công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực môi trường.

Đoàn giám sát đề nghị Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng tiếp tục thực hiện tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường cho các doanh nghiệp, yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện nghiêm các quy định về bảo vệ môi trường nói chung và bảo vệ môi trường KCN nói riêng; tăng cường phối hợp với các Sở, ngành liên quan để kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong các KCN để kịp thời phát hiện vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực bảo vệ môi trường… Các kiến nghị của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng cũng như các doanh nghiệp, Đoàn giám sát ghi nhận, tiếp thu để báo cáo HĐND thành phố và các cấp có thẩm quyền.

Hoàng Tùng

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường tại Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác