Print Thứ Ba, 28/03/2023 16:40 Gốc

Sáng 28/3, Đoàn giám sát Chuyên đề của Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND thành phố giám sát Chuyên đề về việc đôn đốc chống thất thu thuế xuất, nhập khẩu năm 2021-2022 tại Cục Hải quan thành phố Hải Phòng.

Đồng chí Trần Việt Tuấn, Trưởng Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND thành phố chủ trì cuộc giám sát. Cùng dự có đại diện lãnh đạo một số Sở, ngành liên quan.

Lãnh đạo Cục Hải quan thành phố báo cáo tại cuộc làm việc.

Trong các năm 2021 và 2022, Cục Hải quan thành phố đã chủ động, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành công tác thu ngân sách, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp chống thất thu thuế xuất, nhập khẩu, trong đó tăng cường kiểm tra rà soát trị giá tính thuế, kiểm tra rà soát mã HS, đôn đốc thu hồi xử lý nợ thuế, đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra sau thông quan, xử phạt vi phạm hành chính và chậm nộp vi phạm hành chính, bán hàng tịch thu và tồn đọng và một số giải pháp khác. Theo đó, năm 2021, Cục Hải quan thành phố đã thực hiện chống thất thu ngân sách Nhà nước hơn 617 tỷ đồng, năm 2022 là hơn 422 tỷ đồng. 2 năm qua, số thu ngân sách Nhà nước của Cục Hải quan thành phố luôn đạt và vượt chỉ tiêu, trong đó: Năm 2021, thu được hơn 66 nghìn tỷ đồng, vượt 10 nghìn tỷ đồng; năm 2022, thu hơn 78,5 nghìn tỷ đồng, vượt gần 15 nghìn tỷ đồng so với chỉ tiêu Bộ Tài chính giao.

Tại cuộc làm việc, Cục Hải quan thành phố đề nghị tăng cường vai trò của các Tổ công tác chống thất thu ngân sách Nhà nước được thành lập, kiện toàn theo chỉ đạo của UBND thành phố, để cùng phối hợp theo dõi, cung cấp thông tin, đưa ra các giải pháp hiệu quả để các cơ quan thu ngân sách Nhà nước hoàn thành nhiệm vụ; đề nghị cơ quan Thuế và Sở Kế hoạch và Đầu tư tăng cường phối hợp với cơ quan Hải quan trong việc trao đổi, cung cấp thông tin doanh nghiệp liên quan đến công tác xác minh thông tin, thu đòi nợ thuế…

Đồng chí Trần Việt Tuấn, Trưởng Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND thành phố phát biểu tại cuộc giám sát.

Các thành viên Đoàn giám sát đã trao đổi, làm rõ các giải pháp chống gian lận thương mại, công tác xử phạt vi phạm hành chính, đôn đốc, thu đòi nợ thuế. Để hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu năm 2023, Đoàn giám sát đề nghị Cục Hải quan thành phố cần tiếp tục tăng cường các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động thu thuế xuất, nhập khẩu; giải pháp thu hút doanh nghiệp khu vực ngoài thành phố về làm thủ tục tại Hải quan Hải Phòng; đề xuất cơ chế, chính sách động viên, khen thưởng tập thể, cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ…

Phương Trang

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Giám sát việc đôn đốc chống thất thu thuế xuất, nhập khẩu tại Cục Hải quan thành phố Hải Phòng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác