Print Thứ Sáu, 22/12/2023 17:40 Gốc

Chiều 22/12, Đoàn giám sát Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố do Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đỗ Tràng Thành làm Trưởng đoàn giám sát việc dạy thêm, học thêm, liên kết giáo dục và thu chi tại trường Tiểu học Nguyễn Du và THCS Lạc Viên, quận Ngô Quyền.

Báo cáo tại cuộc giám sát, Hiệu trưởng trường Tiểu học Nguyễn Du, Vũ Thị Phượng cho biết: Nhà trường đã triển khai và quán triệt đầy đủ, kịp thời đến cấp ủy, chi bộ, Hội đồng cán bộ giáo viên, thường trực hội phụ huynh học sinh; đồng thời đã ban hành kế hoạch thực hiện thu chi , kế hoạch thực hiện quản lý học sinh ngoài giờ chính khóa và liên kết giáo dục ngày từ đầu năm học.

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Du, Vũ Thị Phượng báo cáo tại cuộc giám sát.

Công tác triển khai thực hiện các quy định của thành phố về dạy thêm, học thêm, liên kết giáo dục và thu chi trong trường học được thực hiện đúng quy định. Việc giám sát được UBND-HĐND phường Máy Chai thực hiện thông qua các cuộc họp tại trường và giám sát chuyên đề. Bên cạnh đó, phòng Giáo dục và Đào tạo, phòng Tài chính quận cũng thực hiện cũng thực hiện kiểm tra thường xuyên.

Đoàn giám sát kiểm tra hồ sơ tại Trường Tiểu học Nguyễn Du.
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đỗ Tràng Thành phát biểu tại cuộc giám sát Trường Tiểu học Nguyễn Du.

Giám sát tại trường THCS Lạc Viên, Hiệu trưởng trường THCS Lạc Viên, Đỗ Mai Hương cho biết: Ban Giám hiệu trường THCS Lạc Viên chủ động tiếp nhận, cập nhật, lưu trữ đầy đủ, khoa học các văn bản chỉ đạo, quy định, hướng dẫn của thành phố về dạy thêm, học thêm, liên kết giáo dục và thu, chi trong trường học năm học 2022-2023, 2023-2024 làm căn cứ để xây dựng kế hoạch thu, chi; triển khai đầy đủ các văn bản lãnh đạo chỉ đạo, quy định, hướng dẫn của các cấp liên quan đến công tác dạy thêm, học thêm, liên kết giáo dục và thu, chi trong nhà trường.

Hiệu trưởng trường THCS Lạc Viên, Đỗ Mai Hương báo cáo tại cuộc giám sát.
Hiệu trưởng trường THCS Lạc Viên, Đỗ Mai Hương báo cáo tại cuộc giám sát.
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đỗ Tràng Thành phát biểu tại cuộc giám sát trường THCS Lạc Viên.

Phát biểu tại các cuộc giám sát, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đỗ Tràng Thành ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị nội dung cũng như bố trí đầy đủ thành phần làm việc với Đoàn giám sát của các trường. Các trường đã thực hiện nghiêm các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản chỉ đạo của cấp trên về dạy thêm, học thêm. Trong liên kết đào tạo, các trường thực hiện đúng quy trình, quy định; công tác thu, chi được thực hiện công khai, minh bạch theo hướng dẫn của các cơ quan chức năng và thông qua Hội phụ huynh học sinh. Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đề nghị các trường tiếp tục rà soát hồ sơ liên quan đến dạy thêm, học thêm; đặc biệt là dạy thêm ngoài nhà trường, chú trọng phát huy dân chủ ở cơ sở tạo sự đồng thuận cha mẹ học sinh, đồng thời chia sẻ với nhà trường về khó khăn, vướng mắc. Đối với những kiến nghị của nhà trường nêu tại cuộc giám sát, Đoàn giám sát ghi nhận, tổng hợp báo cáo các cơ quan chức năng xem xét./.

Nguyễn Hải

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Giám sát việc dạy thêm, học thêm, liên kết giáo dục và công tác thu, chi tại trường Tiểu học Nguyễn Du và THCS Lạc Viên
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác